středa 8. září 2021

Autodesk - platforma pro lepší zítřek

Společnost Autodesk mění identitu značky. Chce, aby lépe prezentovala změny, ke kterým došlo v oboru a technologiích za posledních 10 let, i změny v zaměření softwarových návrhových nástrojů, v jejich používání, výuce, licencování, které na tento vývoj oboru a technologií reagují.

Vizuálně se tato změna projeví novým logem firmy, produktovou grafikou a dalšími novými komunikačními prvky, se kterými se budete setkávat v nejbližších týdnech na webech Autodesku i Arkance Systems.

NARUŠENÍ

V posledních pár letech došlo k několikanásobnému narušení běžných obchodních procesů. To se dotklo většiny firem. Rychlost změn prověřila schopnosti firem přizpůsobit se změně a narušení využít pro svůj rozvoj. Všichni jsme museli změnit způsob, jakým děláme spoustu věcí, a to jak doma, tak v práci. Digitální transformace se nesmírně zrychlila. Jakoby se celá dekáda změn stlačila do 18 měsíců. Ještě předtím, než mnozí z nás začali pracovat z domova, se spolupráce měnila na spolupráci na dálku a naše data se stěhovala do cloudu. Nejrůznější běžné procesy se automatizovaly a stále větší roli v nich hrála data. Vznikaly platformy propojující spotřebitele a výrobce, výrobce a dodavatele.

PŘÍLEŽITOSTI

Ruku v ruce s narušeními a ohroženími přímo explodovala lidská vynalézavost. Nové nápady překračovaly hranice oborů a přeskakovaly mezi odvětvími rychleji než kdy dříve. To otevírá nevídané šance na změny. Poznatky z vývoje stavebnictví lze využít i ke zlepšení procesů a produktů ve výrobě, anebo v zábavním průmyslu, kosmonautice nebo ve zcela nových odvětvích, která teprve vznikají. Inovátoři se dnes dívají šírší optikou a spojují kreativitu, zkušenosti, technologie, přístupy a nástroje. Inovace jsou stále důležitější, protože rizika narušení jsou stále bezprostřednější. A nic nenasvědčuje tomu, že by měla zpomalit.

LEPŠÍ VÝTVORY

Po celém světě a ve všech oborech vznikají lepší výsledky. Lepší projekty, levnější a kvalitnější výrobky, úspornější stavby, sofistikovanější hry. Inovátoři všude řeší dnešní problémy, aby zítra přinesli lepší výsledky. Zákazníci navrhují v nástrojích Autodesku produkty, které jsou lepší pro planetu a její obyvatele. Vytvářejí ekologičtější budovy, čistší auta, chytřejší továrny, větší filmové trháky, chodící auta, či dokonce i meziplanetární přistávací moduly. A to je jen začátek. Autodesk chce představit zcela nový způsob práce, který uživatelům pomůže vytvářet ještě lepší výsledky.

Vstupte na platformu Autodesk pro lepší zítřek

Software firmy Autodesk zasahuje hluboko a široce do všech odvětví a oborů. To mu dává jedinečnou pozici pro urychlení konvergence nápadů s řešeními. Vizí Autodesku je zcela nový způsob práce: namísto desítek jednotlivých produktů vytvořit jedinou platformu, která bude základem všech vašich pracovních postupů a sblíží všechny funkce jednotlivých produktů.

Pomocí nové platformy Autodesk:

  • Budou moci všichni účastnici projektu pracovat plynule a současně, ze společného zdroje.
  • Data budou odpoutána od souborů či typů souborů, a budou plynule přecházet mezi řešeními Autodesku a dalšími produkty třetích stran v rámci vašeho ekosystému.
  • K datům budete moci snadno přistupovat, vyhledávat v nich a analyzovat je - bez ohledu na to, ze kterého produktu pocházejí a zda byla vytvořena na počítači, v cloudu nebo na mobilním zařízení. 
  • Poznatky z různých odvětví budou sloužit jako podklad pro řešení ve všech ostatních oborech a budou řešit problémy stejným způsobem jako vy.
    Propojování možností produktů Autodesku již začalo - a Autodesk v něm bude pokračovat, dokud neintegruje celé své portfolio do jedné platformy Autodesk. Chce při tom spolupracovat s vámi, uživateli.

Můžete očekávat nové způsoby integrace návrhových produktů s vašimi interními procesy, systémy a s řešeními třetích stran, včetně lokálních vývojářů. Středobodem celého procesu jsou a budou data.

Autodesk je lídrem v utváření budoucnosti odvětví designu a výroby - hodnota, kterou vám přináší v rámci své platformy, je bezkonkurenční.

A výsledek? Větší a lepší výtvory, které mění trajektorii podnikání zákazníků.

Přesvědčte se sami.

Cesta k lepšímu zítřku by nebyla možná bez lokálního partnera s mezinárodními zkušenostmi, s implementačními službami, lokální podporou norem, školením, technickou podporou a zakázkovým vývojem - Arkance Systems, Platinum partner Autodesku.

S technologickými novinkami Autodesku se můžete seznámit na nadcházející konferenci CADfórum 2021 - 21.-22.září, Brno.

(z materiálů firmy Autodesk)

Žádné komentáře:

Okomentovat