úterý 26. března 2024

Novinky AutoCAD 2025 a AutoCAD LT 2025

Konec prvního jarního měsíce je tradičně obdobím, kdy začínají vycházet nové verze Autodesk aplikací. Dnes zde máme novou verzi celosvětově nejrozšířenější CAD aplikace - AutoCAD, která je za léta své existence prověřena miliony uživatelů. Autodesk se v této verzi zaměřil na vylepšení spolupráce, výkon aplikace a automatizaci s pomocí Autodesk AI. Umělou inteligenci v AutoCADu využijete například při používání tzv. chytrých bloků nebo vám pomůže se zpracování připomínek nad výkresem DWG.
Zde je přehled zásadních i drobnějších vylepšení v aplikacích AutoCAD 2025 a AutoCAD LT 2025.

Přehled aktivit
Přehled aktivit, který se poprvé objevil v předchozí verzi aplikace AutoCAD 2024, nabízí možnost sledovat vývoj výkresů a porovnávat jejich historii. Navíc nyní podporuje více typů aktivit a na novém panelu Vlastnosti aktivity, který najdete na paletě Přehled aktivit, lze nyní sledovat podrobnější informace.

S Přehledem aktivit byla sloučena funkce Historie DWG. V rámci záznamu aktivity Verze jsou podporovány i uložení souboru na cloudovém uložišti (Autodesk Docs, Google Drive, OneDrive, Box a Dropbox). Uložení v cloudu se do aktivit promítne jako nová verze souboru. Rozdíly mezi aktuální a předchozí verzí lze v rámci aktivity Verze porovnávat.


Aktivity výkresu lze také zobrazit aniž byste otevřeli soubor


Import připomínek ze služby Autodesk Docs
Připomínky vytvořené nad soubory PDF ve službě Autodesk Docs můžete synchronizovat a zobrazit pomocí funkce Stopa přímo v AutoCADu.


Chytré bloky
Verze 2025 přináší další vylepšení této šikovné funkcionality. Snadno můžete převést více instancí vybraných objektů na bloky. Jakmile určíte geometrii pro převod, je prohledán celý výkres a zvýrazní se všechny instance stejné geometrie, které pak můžete převést na blok. Při převodu můžete určit zda jde o nový blok, nebo existující blok. Při převodu na existující blok můžete vybrat blok z aktuálního výkresu, naposledy použitý blok nebo podobné bloky, které jsou identifikovány algoritmem strojového učení. Po výběru existující definice můžete upravit posun, otočené nebo měřítko tak, jak vybraná definice bloku nahradí nalezené instance.


Další novinkou chytrých bloků je technologický náhled funkce, která s využitím strojového učení (ML, AI) prohledává výkres a navrhuje opakující se objekty, které je možné převést na bloky.


Po analyzování výkresu, který po spuštění běží na pozadí, se vám zobrazí možnost zkontrolovat objekty. V režimu navigace můžete prohlížet jednotlivé nalezené sady, tedy skupiny podobných objektů, které je možné převést na instance bloku. Primární instance, která je ohraničena modře slouží jako definice bloku při převodu na nový blok, případně existující blok. 


Někdy se mohou objevit nesprávné výsledky detekce, chybějící objekty, nesprávné objekty, nebo více typů objektů. Tyto chyby můžete nahlásit. Nahlašováním chyb pak přispíváte ke zlepšování celkového výkonu a přesnosti služby strojového učení.


Je důležité se zmínit o tom, že detekce objektů je optimalizována pro výkres architektonických půdorysů. Typy objektů, které mohou být detekovány, stále přibývají. V současné době funguje detekce objektů nejlépe při rozpoznávání dveří, toalet, van, pisoárů a symbolů osvětlení. Také pozor na fakt, přestože detekování objektů běží na pozadí, jsou blokovány některé příkazy, jako například editor bloků, tisk a publikování, stopa a některé další příkazy.

Vylepšení šrafování
Pro někoho možná novinka všech novinek verze 2025. Příkaz ŠRAFY nově nabízí možnost tvorby šraf bez nutnosti použití dříve nakreslené ohraničující geometrie.


Kromě šrafování plochy můžete vytvářet i šrafy kreslení "cesty" a určit, na kterou stranu a jak široký se šrafovací vzor vytvoří.


Mapy ArcGIS Esri
Kromě již dříve implementovaných map Bing je k dispozici pět nových map Esri Basemap a OpenStreetMap, které můžete využít při určování informací o geografické poloze k výkresu.


Další novinky
V příkazu STOPA nyní jasněji vidíte, zda editujete stopu nebo samotný výkres. 


A v režimu stopy můžete také nyní provádět změny externích referencí.

Dále byly vylepšeny funkce Import připomínek a Pomocník pro připomínky. Doplněk Pomocník pro připomínky můžete využít i na externí reference. Při vkládání revizního obláčku můžete vybrat tvar, obdélníkový nebo polygonální. Můžete sloučit více textových připomínek do jednoho textového vložení. A při prohlížení importované připomínky v režimu úprav výkresu jsou k dispozici styly poznámek, které usnadňují přiřazení stylu textu a multiodkazu.


Vylepšeno bylo zobrazování písem.
Dialog Grafický výkon obsahuje novou kartu Diagnostika, která přehledně ukáže případné potíže s grafickou kartou.


Byla také provedena vylepšení, která zkracují dobu potřebnou k otevření velkých a složitých 2D výkresových souborů. Autodesk uvádí, že při testech dosáhli až dvojnásobného zrychlení oproti předchozí verzi. Ovšem stejně jako u všech podobných testů výkonu se výsledky mohou lišit v závislosti na zkušenostech uživatele, počítači, operačním systému a dalších aspektech. Je potřeba brát trochu s rezervou pokud se vaše výsledky budou lišit.

Nová verze využívá modernizované jádro Microsoft .NET Core 8, takže většina nadstavbových aplikací (kromě LISPu) bude vyžadovat aktualizaci.

Na závěr ještě soupis, které z uvedených novinek najdete i v "odlehčené" verzi AutoCAD LT 2025:
  • Přehled aktivit
  • Chytré bloky - vyhledávání geometrie a převod na blok (AutoCAD LT 2025 neobsahuje technologický náhled Detekce objektů)
  • Vylepšení šrafování
  • Mapy ArcGIS Esri
  • Vylepšení příkazu STOPA
  • Vylepšení zobrazení písem a Diagnostiku grafické karty
  • Vylepšený výkon při otevírání souborů

Verze LT i nadále podporuje většinu LISP aplikací.
Další informace viz AutoCAD a viz CAD eShop. Viz další novinky řady Autodesk 2025. Novinky řady Autodesk, včetně řešení, nadstaveb a služeb ARKANCE představíme také na naší tradiční online konferenci ARKANCE LIVE 2025, která se bude konat 14. května.

Žádné komentáře:

Okomentovat