čtvrtek 3. září 2009

Vezměte vaše CAD data k doktorovi

Nežijeme v ideálním světě. Ne každý konstruktér vám předá bezchybná data, ne každý CAD systém proklamující podporu určitého formátu je skutečně schopen daný formát bezchybně zapsat nebo interpretovat.

Ale i v tomto světě je třeba sdílet CAD data, skládat sestavy z modelů součástí různých výrobců, opravovat chyby v návrzích vašich předchůdců, přenášet CAD data do FEA aplikací, předávat data zákazníkovi s nekompatibilním CAD programem. A to je okamžik, kdy většinou přijdou ke slovu nástroje firmy Elysium, která je předním výrobcem software pro analýzu, konverzi a opravy 3D CAD dat.

Standardní cestou pro výměnu 3D CAD dat mezi různými nekompatibilními systémy jsou neutrální výměnné formáty STEP a IGES, popř. STL. Z mnoha důvodů ale tato cesta nemusí vždy vést k bezchybnému výsledku. Pro spolehlivější přenos a především přenos včas odhalující případné problémy a nabízející automatické nebo poloautomatické opravy se v praxi používají nástroje Elysium CADporter a Elysium CADdoctor. Ten je schopen "vyléčit" i modely, které se jeví jako neopravitelné a bylo by jinak nutné je znovu ručně vymodelovat v cílové aplikaci.

CADdoctor snadno řeší typické přenosové nebo datové chyby typu nezarovnaných ploch (díry), nekorektních dotykových hran (záplaty), samoprotínajících se ploch a křivek, smyček, singularit, nesprávně osíťovaných dat STL souborů, chyby v modelu odlévané součásti (tloušťky, zúžení), atd.

Převody CAD dat a příprava dat pro výrobní a výpočetní systémy představuje často významnou složku práce konstručního oddělení - zjednodušte si tuto práci.

Další informace o novém Elysium CADdoctor EX3.0 a příbuzných aplikacích najdete na www.cadstudio.cz/elysium nebo u pracovníků firmy CAD Studio.

Žádné komentáře:

Okomentovat