středa 8. února 2012

Jak správně sdílet DWG výkresy v AutoCADu WS

Jednou z nejužitečnějších funkcí cloud verze AutoCADu - aplikace AutoCAD WS (nyní "AutoCAD 360") - je kromě editace výkresů i mechanismus jejich sdílení. Na libovolném počítači nebo mobilním zařízení můžete výkres snadno nejen prohlížet a editovat, ale i zpřístupnit dalším uživatelům.

Pro zpřístupnění DWG výkresů ve vašem úložišti jiným uživatelům (přizvání) slouží v AutoCADu WS funkce Share. Při sdílení plodů vaší práce je samozřejmě důležitá otázka ochrany duševního vlastnictví, obsahu výkresu. Proto funkce Share používá dvě nezávislá nastavení oprávnění pro přizvané uživatele - právo editace a právo stažení.

Právo editace (Edit) říká, zda přizvaný uživatel může kromě prohlížení daný DWG výkres i online upravovat (změny jsou ukládány v historii Timeline). Právo stažení (Download) určuje, zda si daný spolupracovník může výkres stáhnout jako jako lokální DWG soubor, nebo zda k němu může přistupovat pouze v cloud úložišti.

Nastavení (Permissions) provádíte při sdílení - viz ukázka v Android verzi AutoCADu WS a ve web-browser verzi AutoCADu WS:

AutoCAD WS Mobile - Share

AutoCAD WS - Share

Obě nastavení umožňují použít následující kombinace oprávnění:
  • Ani editace, ani stahování – uživatel nemůže editovat stávající obsah výkresu, ale může jej připomínkovat (přidávat grafické a textové poznámky); výkres si nemůže stáhnout jako DWG soubor
  • Stahování, ale ne editace – uživatel nemůže AutoCADem WS editovat stávající obsah výkresu, ale může jej připomínkovat; navíc si ale může výkres stáhnout (včetně připomínek) a editovat jej offline
  • Editace, ale ne stahování – uživatel může výkres editovat online pomocí AutoCADu WS, ale nemůže si jej z této aplikace stáhnout k sobě
  • Editace i stahování - uživatel může editovat online v AutoCADu WS a může si jej také stáhnout pro offline editaci v desktop verzi AutoCADu

Pokud funkci Share použijete z prostředí editoru (jen browser verze WS), můžete navíc sdílet pouze určitou oblast z výkresu - viz Apply Crop area. Podobně můžete také sdílet celou složku (adresář) cloud úložiště. Výkresy v něm umístěné budou sdílené automaticky. Při úpravě výkresu jiným uživatelem bude ve vašich zprávách zobrazena notifikace. Sdílení můžete ukončit (a výkres tak znepřístupnit) pomocí funkce Remove shares.


Vyzkoušejte si možnosti sdílení vašich výkresů. AutoCAD WS je zdarma. Viz další informace - o aplikaci AutoCAD WS a AutoCAD WS web

Žádné komentáře:

Okomentovat