středa 6. srpna 2014

Pozor na plagiáty původních šablon CAD Studia pro AutoCAD Civil 3D

V CAD Studiu jsme se v rámci poprodejních služeb vždy snažili k CAD produktům přidávat maximum užitečných bonus nástrojů - vlastních utilit, knihoven, šablon - podle nasbíraných reálných požadavků českých a slovenských projektantů a konstruktérů - tak, aby nasazené řešení poskytovalo zákazníkovi co nejvyšší užitek, maximálně zvyšovalo jeho produktivitu a zrychlovalo tak návratnost investice do daného CAD řešení.

Proces vývoje těchto bezplatných doplňkových nástrojů samozřejmě není bezplatný a představuje i nemalé úsilí, nadšení, odborné znalosti a zkušenosti ze strany technických konzultantů a vývojářů CAD Studia. Za každou bonus utilitou nebo šablonou jsou hodiny vývoje, přemýšlení o optimální cestě, vracení se po slepých uličkách a testování výsledné verze - jako ostatně u každé tvůrčí práce.

Proto velmi nelibě neseme, když se setkáme s případy bezskurpulózního odcizení výsledků naší práce. Již po několik verzí poskytuje CAD Studio v rámci bonusů "CS+" k AutoCADu Civil 3D své šablony (silnice, voda, HTU) - předdefinované projekční styly odpovídající českým a slovenským normám a zvyklostem. V minulých dnech oznámil jeden z menších konkurentů CAD Studia "vlastní" výkresové šablony pro AutoCAD Civil 3D, údajně "vyvíjené naší společností, za přispění našich odborníků, poznatků z praxe a v neposlední řadě Vašich námětů" (sic!).

Protože už doprovodné obrázky k této zprávě vzbuzovaly jisté podezření, podívali jsme se na tyto šablony podrobněji. Soubory DWG ukládají část historie, takže není příliš obtížné dokázat autorství originálu. Krádež se pachatel snažil ne moc promyšleně skrýt přepsáním názvů a přeuložením celých stylů, ale vlastní obsah (kterému zřejmě ani příliš nerozuměl) zůstal beze změn. V našich stylech používáme vlastní filozofii, která dosud nebyla jinde využívána, a ta je zde okopírována do písmene. Šablony rovněž obsahují řadu námi vytvořených proměnných (některé ještě jen jako pozůstatky "slepých uliček"), vzorců i dynamických bloků - ty ovšem byly ukradené také. Použité entity mají identickou geometrii. Okopírované šablony jsou přeuloženy bez optimalizace, takže prázdné DWG soubory šablon jsou při stejném obsahu zbytečně cca 2x větší než u originálu.
Odcizené šablony navíc obsahují strukturální chyby v DWG souboru (ověřené příkazem Audit) a různé překlepy, které nesvědčí o moc pečlivé práci a mohou způsobovat problémy při jejich nasazení v praxi.

Zde je porovnání šablon (naše originální verze vlevo):

1. Silniční šablona - srovnání názvů stylů popisků spojnic včetně pojmenování unikátních interních proměnných a jejich obsahu. Za povšimnutí stojí dost nemotorný způsob přepisování názvu stylů z X.x=>X.y nebo VPR => VPŘ. Ořez je prováděn odsazením od kótovací čáry o náhodně zvolené malé číslo, stejné „náhodné“ číslo je i v odcizené šabloně (klikněte pro větší):


2. Silniční šablona - srovnání proužků popisek podélného profilu


3. Vodařská šablona - srovnání proužků popisek podélného profilu


4. HTU šablona – srovnání dynamických bloků pro křížení inženýrských sítí ... jsou stejné ve všech šablonách


Od odcizené verze byly originální šablony CAD Studia již několikrát doplněny a byly opraveny drobné chyby (například ve vodařské šabloně se v šikmých a zalomených příčných řezech neobjevuje správně vzdálenost od osy podél řezu, ale kolmo k ose). I proto je důležité pracovat s originálními, průběžně aktualizovanými šablonami.

Společnost CAD Studio již podnikla právní kroky k ochraně svého autorského díla.

2 komentáře:

  1. Podle citátu se těmi šablonami chlubilo asi AB Studio. Že se nestydí, těžký amatérismus. Nenechte se tím otrávit, přeju úspěšný boj.

    OdpovědětVymazat
  2. Je to ..... Ať Vám to dobře dopadne.

    OdpovědětVymazat