středa 18. března 2015

GIS - správa pozemků s využitím dat katastru


Geografické nástroje a řešení jsou čím dál častěji využívány i soukromými společnostmi pro dokumentaci území a majetku, který je předmětem jejich činnosti. Přínosy jsou velmi dobře identifikovatelné nejen u společností, jejichž aktivity se týkají rozsáhlého území, ale i u těch, které hospodaří v jednom či několika málo areálech, nebo se jejich činnost dotýká nejen vlastního majetku, ale také veřejného prostoru a majetku dalších subjektů. Zdaleka se tedy už nejedná jen o klasické provozovatele a uživatele GIS, jakými jsou třeba správci inženýrských sítí.

Jedním z motivů nasazení GIS v těchto společnostech bývá i spolupráce a povinnosti vůči subjektům veřejné správy. V nedávné době došlo k otevření a rozšíření řady zdrojů dat a služeb i v opačném směru. Správci majetku mohou pro své aktivity využít např. registru RÚIAN, uvolněních grafických dat ČÚZK a řady mapových a datových služeb. I v souvislosti například se změnami v Katastru nemovitostí pak tyto společnosti upouštějí od dosud obvyklého způsobu vedení dokumentace ve výkresových formátech, doprovodných tabulkách a dokumentech, nebo třeba i v ručně zpracovávané a historické papírové dokumentaci, a přecházejí na plnohodnotné databázové řešení v podobě GIS.

Pro tyto účely je velmi vhodné řešení blízké pracovníkům obvyklých inženýrských profesí, kteří jsou dlouhodobě zvyklí pracovat zejména s běžnými CAD nástroji a často tyto nástroje již vlastní a využívají je pro správu dosavadní výkresové dokumentace. Tomu vychází vstříc plnohodnotná GIS technologie Autodesk, postavená na produktech AutoCAD Map 3D a Autodesk Infrastructure Map Server.

Společnost CAD Studio pomocí této technologie realizovala a dále provozuje desítky systémů určených právě pro malé, střední i velké soukromé společnosti – správce majetku. Univerzální technologie Autodesk je zde obvykle doplněna o sadu vlastních nástrojů a modulů pro využití a publikaci dat běžných v ČR – ať už se jedná o zmíněný RÚIAN a KN, nebo o data Technických map v obvyklých směrnicích. Klíčovou součástí řešení je především struktura datového modelu a logické vazby a pravidla právě pro správu majetku – území, areálů, ploch, inženýrských sítí, budov, plánů podlaží, místností, zařízení, nájmy, revize, energie, atd.

Nastíněný model je i přesným případem společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Ta spravuje pozemky v cca 63 katastrálních územích a několik areálů. V nedávné době přešla z pracného ručního vedení evidence a dokumentace k plnohodnotnému GIS řešení postavenému na technologii Autodesk. Kromě řady jiných agend má implementovaný propracovaný způsob detekce změn v katastrálních datech, jakousi rozšířenou formu služby Hlídání změn KN od ČÚZK, ale provozovaný ve vlastní režii a zejména s integrací na další dokumentaci a další systémy (účetnictví, správa dokumentů).

Další informace o možnostech technologie Autodesk, způsobu využití veřejných dat, a zejména reálných zkušenostech z nasazování a provozu takového řešení najdete na stránkách www.cadstudio.cz/gis a www.cadstudio.cz/ref/suas.asp.

Žádné komentáře:

Okomentovat