čtvrtek 25. ledna 2024

Autodesk získává společnost Payapps - systémy pro úhrady stavebních prací

Nejnovější akvizice Autodesku nepřichází - poněkud překvapivě - ze světa digitálního designu, ale z oblasti ekonomie, plateb. Australská společnost Payapps je světovým poskytovatelem systémů úhrad v oblasti staveb, dodavatelů stavebních zakázek. Zajišťuje efektivní, transparentní, snadné, rychlé a kompatibilní platební procesy a dodržování předpisů ve stavebnictví. Řešení Payapps jsou již od roku 2022 propojeny s BIM aplikacemi v Autodesk Construction Cloud (ACC).

Společnost je známá jako Payapps v Austrálii, na Novém Zélandu, ve Velké Británii a Irsku a jako GCPay v Severní Americe. Její světově uznávaná řešení urychlují přehled o platbách mezi zúčastněnými stranami stavebních projektů a pomohly stavebním týmům ušetřit téměř 350 000 projektových hodin ročně. V Severní Americe také pomáhá řešení GCPay společnosti Payapps generálním dodavatelům staveb řídit proces výměny zástavních práv se svými obchodními partnery a urychluje tak proces plateb.

Digitální transformace stavebnictví se neomezuje jenom na přípravu a optimalizaci projektů, řízení stavebních procesů a provozování staveb, ale digitální technologie jsou hluboce integrovány do všech fází životního cyklu stavebního projektu, včetně souvisejících pracovních postupů jako jsou právě úhrady mezi dodavateli a subdodavateli staveb.

Díky řešením pro správu plateb a dodržování předpisů integrovanému do rychle rostoucí rodiny cloudových řešení Autodesk Construction Cloud budou moci zákazníci z oblasti stavebnictví, včetně generálních dodavatelů a subdodavatelů, trávit méně času starostmi o platební rizika a únavné platební cykly a více času věnovat rozvoji svého podnikání.

dle Autodesk to acquire Payapps

Žádné komentáře:

Okomentovat