pondělí 9. března 2009

Seminář Alias Studio - Autodesk Inventor

V létě jsme Vás informovali (zde) o chystaném semináři věnovaném spolupráci Alias Studia (produkt Autodesku pro design výrobku) a Autodesk Inventoru na redesignu nýtovací pistole výrobce Rivetec. Seminář proběhl minulý týden ve čtvrtek (5.3.) v Šiškově mlýně ve Vanově; a myslím, že ke spokojenosti všech účastníků – jak nás, organizátorů, tak zejména návštěvníků semináře z řad zákazníků.
My sami jsme si chtěli ověřit synergii obou těchto produktů, které jsou Autodeskem řazeny mezi produkty ze skupiny manufacturing (jako součást strategie „digitálního prototypu“), a to při zpracování reálného projektu, na skutečných zákaznických datech a s maximální snahou využít všechny technologie, které máme k dispozici.

Na začátku byla původní data z Inventoru, která nám posloužila jako výchozí odrazový můstek z hlediska toho, co si můžeme dovolit při úpravách designu a na druhou stranu pak pohlídat funkčnost návrhu z hlediska mechanického. Funkční „nahá“ data byla použita (načtením IAM sestavy) jako reference pro vytvoření prvních skic v Alias Studiu tak, aby bylo vše v pořádku z hlediska proporcí či „ergonomie“.
Komunikace mezi námi, designérem a zákazníkem jsme realizovali řešením Autodesk Streamline (technologie Autodesku na webové bázi s funkcionalitou přístupových práv, verzí či komentářů), které fungovalo jako výměnný a diskusní portál pro všechny zúčastněné. Kdokoli z partnerů měl přístup k datům, viděl jejich historii, vývoj, komentáře k jednotlivým verzím. Již zde došlo zákazníkem k výběru jedné z variant designu jako nosného návrhu pro další práci na projektu.
Po odsouhlašení designového směru designér začal tyto skici převádět do podoby 3D modelu, vše kontinuálně v prostředí Alias Studia. V této době jsme otestovali první převody dat mezi systémy Alias Studio a Autodesk Inventor. Opět bez zbytečných konverzí – tedy přímo WIRE soubory vyprodukované Alias Studiem do Autodesk Inventoru (Wire formát byl zpřístupněn převodníkem z labs.autodesk.com). Tento krok byl klíčový z hlediska reálného použití celého konceptu – kvalita importu, stejně tak i struktura dat po importu nás opravdu příjemně překvapila – žádné problematické plochy jako např. po importu iges souborů pochybné kvality – výstupem byla jakási sestava z ploch, tzn. že jednotlivé komponenty pistole byly vzorně rozhozeny do jednotlivých skupin ploch, kde už bylo jen otázkou několika málo kroků vytvořit z nich skutečnou sestavu objemových těles tak, jak jsme zvyklí z Inventoru.

Na tělesech jsme dále v Inventoru pokračovali tvorbou technologických prvků, aby byly vyrobitelné jako plastové vstřikované výlisky, tzn. různé osazení, žebra či zámky.
Zde jsme si vyzkoušeli i aktualizaci návrhu – je jen logické, že v průběhu práce na projektu může dojít ke změnám v designu, v našem případě na prvotních návrzích nebylo řešeno zavěšení nástroje, v aktualizované verzi pak již byly tyto detaily doplněny – takže jsme „podstrčili“ Inventoru nový WIRE soubor z Alias Studia. Zde pak zůstala zachována většina technologických prvků, vytvořených v Inventoru.
S vědomím toho, co navíc v této oblasti přinese následující verze Inventoru (zde již vím, ale sdělit nesmím), můžeme s klidem tandem Alias Studio a Autodesk Inventor jako základní stavební kameny Digital prototypingu brát jako plně funkční řešení pro design výrobku - návrh jeho „kabátu“ a dále řešit jeho funkčnost a vše finalizovat v podobě výkresové dokumentace či předání dat do obrábění, například pomocí aplikace Inventor CAM.

Chtěl bych na závěr poděkovat našemu zákazníkovi - společnosti Rivetec za spolupráci a za to, že účastnili našich příprav a dále pak kolegům ze společnosti AW Graph za přípravu designu v Alias Studiu.

Žádné komentáře:

Okomentovat