čtvrtek 9. července 2015

Autodesk Within: Generativní navrhování pro 3D tisk

Autodesk oznámil novou produktovou rodinu - Autodesk Within - sadu aplikací pro tzv. generativní navrhování. Tato metoda pomáhá vytvářet a tisknout odlehčené modely výrobků, které mohou být následně využívány v automobilovém a leteckém průmyslu, v průmyslových zařízeních a v medicině jako implantáty. Autodesk Within je postaven na výkonném optimalizačním nástroji, který na základě vstupních parametrů a požadavků (například požadavky na hmotnost, zatížení, přenesený výkon, apod.) vygeneruje 3D geometrie a struktury s proměnlivou hustotou mřížek a organicky vyhlížejících tvarů splňujících zadané požadavky. Výsledné komponenty mají požadovanou pevnost a pružnost a ač jsou obtížně vyrobitelné klasickými metodami, mají lepší výkonnostní parametry a jsou lehčí než tradiční konstrukce. Jsou určeny pro aditivní výrobu a obsahují i optimalizace potřebné pro 3D tisk.

Generativní navrhování je základem pro budoucnost výroby. Tento proces využívá nekonečnou výpočetní kapacitu cloudu pro nalezení nejlepších alternativ návrhu splňujících zadané mechanické parametry. Výsledkem je optimalizace nákladů, spotřeby materiálu a postupu výroby už v rané fázi procesu návrhu.


Koncept generativního navrhování byl představen už na prosincové Autodesk University jako Projekt Dreamcatcher. Samotná produktová řada Autodesk Within je založena na technologii získané akvizicí londýnské společnosti Within Labs. Verze Within Medical je určena pro návrh porézních 3D modelů pro medicínské implantáty.


Viz též Autodesk Within

via In the fold

Žádné komentáře:

Okomentovat