pondělí 18. dubna 2016

Workshop: Jak efektivně zavést CAD standardy do konstrukce

Ve dnech 30. - 31. 3. 2016 proběhl v pražské a brněnské kanceláři CAD Studia workshop na téma „Jak efektivně zavést CAD standardy do konstrukce“. Cílem bylo seznámit účastníky workshopu s přínosy zavedení metodických postupů a CAD standardů v konstrukčních týmech. Téma tvorby CAD standardů a metodických postupů je dnes stále populárnější, protože je jedním ze zdrojů zvýšení efektivity práce v konstrukci. Dalšími efekty zavedení jsou vyšší kvalita vytvářené dokumentace a snadnější adaptace nových konstruktérů, pro které je metodika v podobě metodické příručky jasnou normou určující způsob jejich práce.

Pro firmy ale není snadné, jak z časových tak znalostních důvodů, takovýto systém práce spojený s jasnou definicí standardů vytvořit. Odkládání systémového řešení nebo jeho nedůsledná realizace často zakládá na budoucí problémy, které obvykle vyniknou až s odstupem času, kdy se nakupí data a není možnost se v nich rozumně orientovat nebo je zpracovávat. Dále jde například o problémy s výkonností CAD nástrojů, přebíráním dat a spoluprací na projektu.


Programem tohoto workshopu bylo tedy ve skupině projít téma CAD standardů a Metodických postupů v souvislostech - označit úzká místa, ukázat si, co do problematiky patří, jakým způsobem se jednotlivé problémy řeší a jasně zdůvodnit přínosy.

Agenda byla následující:


Obě hlavní témata byla vedena zkušeným lektorem a podložena praktickými zkušenostmi. Výklad byl doplněn PowerPoint prezentací a živou ukázkou s popisem funkčnosti. Probíraly se zde možnosti řešení s ukázkou variant a doporučením správného směru.


Nesměla chybět zmínka o formách realizace CAD standardů a metodik jako např. metodické vedení a školení, tvorba metodické příručky apod. Jednotlivé tematické celky byly doplněny konkrétní ukázkou realizace dané oblasti od společnosti CAD Studio.

Níže je uveden příklad tvorby firemních šablon na míru:


Účastníci měli možnost si prohlédnout ukázkové dokumenty metodické příručky založené na fungujících postupech u zákazníků. Byla to tedy další varianta „jak si osahat“ správné metody a standardy, po živé ukázce perfektně fungujících šablon s automatizací rutinních každodenních postupů pomocí technologie iLogic a Metodických postupů pro modelování, Top-down sestav, reprezentací, správnou orientací modelů atd….


V programu nechyběla ani zmínka o klíčových faktorech pro úspěšné nasazení CAD standardů a metodik. Dále se na workshopu diskutovala i klíčová role řešení pro správu dat Autodesk Vault pro udržení a vynucení CAD standardů a jeho role jako podpůrného nástroje pro Metodické postupy.


Na závěr byly představeny unikátní aplikace z dílny CAD Studia, který do velké míry souvisí s CAD standardy a Metodikami.


Dle mého názoru nemůže být velká moderní firma bez Metodických postupů a CAD standardů konkurence schopná. V dnešní rychlé době se nároky na konstruktéra zvyšují. Je tedy nutné mu práci ulehčit a zamezit tak zbytečným chybám a nedorozuměním. 
Vít Fiala, Bionic E&M spol. s r.o.

Autor: Jiří Jirát

Žádné komentáře:

Okomentovat