neděle 23. května 2021

Aplikace od "V" a "W" (abeceda aplikací Arkance Systems)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia/Arkance Systems - od AddLen po Záborák (úvodní kapitola zde) si připomeneme hlavní aplikace s názvy začínajícími na "V" a "W". Stejně jako v případě předchozích dílů seriálu jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Vault nebo o samostatné aplikace z dílny Arkance Systems (CAD Studia).

Aplikace od "V" a "W"

 • Vault AD Sync
   - samostatný nástroj pror Autodesk Vault Server synchronizující uživatelské účty z vaší firemní Microsoft Active Directory (AD, LDAP) to uživatelské databáze Vault Serveru (ADMS). Zjednodušuje tak správu účtů Vault. Viz Vault AD Sync

 • Vault Copy Folder Properties to Files
   - jednoduchý doplněk do Autodesk Vaultu a JobProcessoru, který slouží pro zkopírování vlastností ze složky projektu do vlastností souborů, které jsou uloženy v podřízené struktuře právě této složky projektu. Viz Vault CFPF

 • Vault Copy State and Date
   - nadstavba PDM aplikace Autodesk Vault umožňující vyplňování klíčových vlastností stavu dokumentu do již schválených dat. Vyplňování změn, schvalování, atd. Viz Vault Copy State and Date

 • Vault Grabber
   - konzolová aplikace Vault Grabber je nástroj určený pro potřeby integrace ERP s prostředím pro správu konstrukční dokumentace Autodesk Vault. Cílem je dosáhnout jediného úložiště souborů (Vault) a toto úložiště zpřístupnit v režimu on-line pro potřebu uživatelů ERP. Viz Vault Grabber

 • Vault ChangeOrder AutoClose
   - aplikace, která umožňuje konfigurovatelnou automatizaci přesunu aktivit v rámci změnového řízení. Jejím účelem je rozšíření funkčnosti Autodesk Vault při provádění mechanických úkonů v rámci změnového řízení. Viz Vault ChangeOrder AutoClose

 • Vault Notify
   - nadstavba PDM aplikace Autodesk Vault umožňující rozesílat automatické e-mailové notifikace při změně stavu dokumentu či jiného objektu Vaultu. Sleduje stavy objektů soubor, položka, složka, změnový příkaz i uživatelský objekt. Viz Vault Notify

 • Vault Publisher
   - automaticky publikuje nastavené typy dokumentů ve Vaultu, např. při události Schválení. Lze podrobně nastavit typy dokumentů (PDF, DXF, STEP, DWG...) a cíle publikování. Viz Vault Publisher

 • Vault Reporter
   - jednoduchý nástroj pro rychlý export zákazníkem definovaných vlastností dle předpřipravené šablony z položkového kusovníku – názvy položek, jejich součty, spojovací materiál, požadavky na nákup atd. do tabulky Excelu, dokumentu Wordu nebo do PDF. Viz Vault Reporter

 • Vault Tools
   - součást bonus nástrojů CS+ – rozšiřuje komerční verze PDM aplikací Autodesk Vault o sadu utilit a automatických funkcí zefektivňujících správu dokumentů a konstrukčních dat. Funkčnost jednotlivých modulů CS Vault Tools byla navržena na základě poptávek našich českých a slovenských zákazníků z reálného používání Vaultu. Viz Vault Tools

 • VDZ3D
   - jednoduchá LISP aplikace převádějící široké křivky (polyline) na jejich obrys - lze je tak promítnout na 3D povrchy nebo jinak zpracovávat v AutoCADu. Viz VDZ3D

 • VerticesBlk
   - LISP aplikace pro hromadné vložené bloků do všech lomových bodů vybrané křivky s možným tečným natočením. Viz VerticesBlk a postup s číslováním


 • VFK2DWG
   - konverzní aplikace firmy Arkance Systems určená pro zpracování dat digitálního katastru nemovitostí ČR (VF ISKN – Informační Systém Katastru Nemovitostí) v projekčních a mapových verzích AutoCADu. Viz VFK2DWG


 • VGI2DWG
   - aplikace slouží pro převod výměnného formátu grafických a popisných dat VGI katastru nemovitostí Slovenska (Kataster nehnuteľností Slovenskej republiky) do AutoCADu, Mapu, Civil 3D a dalších CAD a GIS produktů firmy Autodesk. Viz VGI2DWG


 • View11
   - utilita automaticky zazoomuje objekty modelového prostoru DWG výkresu tak, aby byly na obrazovce zobrazené přesně velké jako ve skutečnosti (tedy fyzicky 1:1 v mm). Viz View11


 • ViewText
   - s touto aplikaci můžete vybrané texty automaticky natočit kolmo k aktuálnímu 3D pohledu a tak je zčitelnit. Viz ViewText

 • VirtualParts
   - iLogic makro pro snadné vkládání standardních virtuálních součástí do sestav Inventoru z předem připraveného katalogu možných virtuálních součástí a jejich iVlastností. Makro umožňuje vložit zvolenou vortuální součást v zadaném množství. Viz VirtualParts

 • VRML translator
   - VRMLout pro AutoCAD a VRML Translator pro Inventor jsou doplňkové aplikace umožňující exportovat CAD model do publikačního 3D formátu VRML (.wrl; Virtual Reality Markup Language). Viz VRMLout

 • Vyjadřovací portál
   - jedna z hlavních GIS aplikací - online nástroj pro vyjadřovací proces správců sítí ve stavebních řízeních. Automatizuje tvorbu vyjádření k existenci sítí v dané lokalitě. Viz Vyjadřovací portál (VP)


 • WatchCmd
   - protokolování spouštění určitých příkazů v AutoCADu. Podle seznamu sledovaných příkazů vytváří protokol: jméno uživatele, název DWG výkresu, název příkazu a datum/čas jeho spuštění. Viz WatchCmd

 • WBlockAll
   - hromadně vyexportuje všechny bloky definované v aktuálním výkresu do zadaného adresáře jako samostatné DWG soubory. Viz WBlockAll

 • WPS
   - jednoduchý LISP nástroj umožňující rychle vybrat všechny entity ležící uvnitř hranice tvořené křivkou (polylinií) - stačí ukázat hraniční křivku. Viz WPS

 • WPtoExcel
   - jednoduché makro umožňující export souřadnic XYZ z pracovních bodů 3D modelu Inventoru do Excelu, resp. CSV. Viz WPtoExcel


Žádné komentáře:

Okomentovat