sobota 15. května 2021

Aplikace od "T" a "U" (abeceda aplikací Arkance Systems)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia/Arkance Systems - od AddLen po Záborák (úvodní kapitola zde) si dnes představíme hlavní aplikace s názvy začínajícími na "T" a "U". Stejně jako v předchozích dílech seriálu jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360 nebo o samostatné aplikace z dílny Arkance Systems (CAD Studia).

Aplikace od "T" a "U"

 • Tab2XLS
   - AutoCAD standardně nabízí export tabulky jen do čárkami odděleného CSV souboru. Aplikace TAB2XLS nabízí další příkazy s možnostmi exportu tabulky (vyžaduje MS Excel) - rovnou do Excelu, do středníky odděleného CSV, do HTML tabulky, apod. Viz Tab2XLS

 • TabDeStyle
   - jednoduchý LISP nástroj pro odstranění nevhodných stylů (formátování) z tabulky vložené do DWG z Excelu. Viz Tab2XLS

 • Tenis
   - LISP utilita - známá hra Tenis v prostředí AutoCADu, pro 1-2 hráče – hrajte proti počítači nebo soupeři. Viz hry (a Readme)


 • toMulti
   - pomocí freeware utility toMulti můžete převést vybrané křivky na multičáry (skupinu křivek) podle předem dané definiční tabulky. Výsledná křivka může (na rozdíl od MLine) pracovat s tloušťkami čar, obloukovými úseky a koncovými bloky křivky, může tedy tvořit složitější kombinace. Viz toMulti


 • TraceCurve
   - aplikace slouží pro vytváření odměřených bodů podél křivky. Vyznačí body se zadanými vzdálenostmi (staničením) od ukázaného počátku libovolné křivky. Vytvářené objekty bodů (nebo referencí bloků) mohou ležet v pravidelných intervalech nebo v jednotlivě zadaných staničeních od posledního bodu. Viz TraceCurve


 • TRANS
   - nadstavbovou utilitu TRANS můžete využít pro překlad výkresových textů AutoCADu do jiného jazyka - a to buď ručně, pomocí překladatelského CAT-nástroje (např. Trados) nebo z vaší vlastní překladové databáze, nebo automaticky pomocí cloudového nástroje (překladače Bing Translator, Google Translate nebo DeepL). TRANS podporuje řádkové a odstavové texty, atributy bloků, odkazy a strojařské poznámky. Viz TRANS


 • Triangle
   - jednoduchou LISP utilitu Triangle můžete využít pro zkonstruování trojúhelníka daného délkami 3 stran, nebo délkou a sevřenými úhly stran. Viz Triangle

 • TrimArr
   - utilita pro oříznutí dynamického pole prvků hraniční křivkou (uvnitř, vně nebo podél) na celé prvky pole. Zůstane přitom zachována původního dynamičnost obdélníkového nebo polárního pole. Viz TrimArr


 • TrimOuter
   - utilitu můžete využít pro zrychlení a automatizaci oříznutí a vymazání (vyříznutí) objektů ležících kompletně mimo zadaný obdélníkový výřez. Viz TrimOuter a další postupy ořezu obdélníkem


 • Turbo
   - "kouzelný" nástroj urychlující funkce AutoCADu. Pomůže odhalit případné vnitřní vlivy "pomalosti" - přepne AutoCAD do rychlejšího módu nastavením všech významných proměnných ovlivňujících rychlost zobrazení. Viz TURBO

 • twiGIS
   - jedna z hlavních aplikací Arkance Systems - mobilní GIS/FM řešení pro snadno použitelné a rychlé využití mapových informací odkudkoliv, pomocí internetového prohlížeče. Využití vektorových, rastrových a databázových dat, včetně katastru. Řada aplikačních doplňků Viz twiGIS


 • Twitter-Control
   - umožňuje přímo z prostředí AutoCADu odesílat zprávy ("tweety") na váš účet na Twitteru. Můžete rovněž číst nejnovější příspěvky v časové ose (timeline) libovolného uživatele na Twitteru nebo vykonávat příkazy zasílané přes Twitter účet. Viz Twitter


 • Txt2Blk
   - konvertuje vybrané jednořádkové texty ve vašem DWG výkresu na atributy bloku (reference) - bloky jsou vloženy na stejné místo a se stejným vzhledem a formátováním jako původní texty. Můžete je pak snáze zahrnout do výkazů. Viz Txt2Blk

 • Txt2Ref
   - umožňuje ve výkresu nahradit vybrané texty referencemi bloků stejného jména. Takže např. všechny výskyty textu "LAMPA" jsou ve výkresu nahrazeny referencemi bloku "Lampa". Jsou přitom zachovány jejich hladiny, natočení, měřítko a barva jako má původní řídící "placeholder" text. Viz Txt2Ref

 • TxtOverlap
   - tato aplikace vyhledá a označí překrývající se texty v DWG výkresu a umožňuje postupně procházet (zoomovat) nalezené kolize, do sebe zasahující texty. Viz TxtOverlap

 • UCSauto
   - AutoCAD umí automaticky přepínat uživatelské souřadnicové systémy (USS, UCS) při změně ortogonálního pohledu. Tato funkce ale pracuje pouze při přepnutí pojmenovaných pohledů, tedy např. z menu výřezu, nikoliv při použití kostky ViewCube nebo 3D orbitu pomocí myši. Pomocí freeware utility, reaktoru UCSauto, můžete automaticky přepínat USS do roviny aktuálního pohledu, ať už tento pohled nastavíte jakýmkoliv způsobem. Viz UCSauto


 • Undef2
   - reaktor Undef2 je alternativním způsobem blokace určitých příkazů (jiný než standardní UNDEFINE/ZAKAŽ). Blokovaný příkaz je dostupný, ale je automaticky přerušen okamžitě po svém spuštění. Viz Undef2

 • UnfoldRS
   - dokáže i v AutoCADu rozvinout do 2D tvary zvolených přímkových 3D ploch, tedy objektů vytvořené příkazem _RULESURF z hraničních křivek. Typickými příklady jsou kónické plochy přechodů mezi potrubím různého průměru, přechody kružnice-elipsa či elipsa-obdélník, fasádní stavební prvky mezi dvěma 3D spline křivkami, apod. Viz UnfoldRS


 • Unformat
   - hromadné odstranění řídicích formátovaích kódů z odstavcových textů v AutoCADu. Viz Unformat

 • Units converter
   - interaktivní převodník fyzikálních jednotek nabízející vzájemné konverze více než 900 různých standardních, historických nebo národních jednotek - od historických sáhů a věrtelů, až po různé řecké a asijské jednotky nebo imperiální jednotky délek, ploch, objemu, tlaku, síly, momentů, teploty, jasu, náboje nebo průtoku. Navíc převádí římské číslovky, hexadecimální čísla a další. Převodník lze používat buď na portálu CADforum.cz, jako mobilní aplikaci pro Android, nebo přímo v paletách AutoCADu, Inventoru, Fusion 360, nebo Google Chrome. Viz Units converter


Žádné komentáře:

Okomentovat