úterý 17. srpna 2021

Přehled Autodesk produktů - po oborech

Společnost Autodesk zná většina uživatelů především podle jejích vlajkových produktů jako je AutoCAD, Revit, Inventor, Fusion 360 nebo 3ds Max. Ale tento softwarový gigant dnes stojí celkem za více než 100 různými softwarovými aplikacemi a cloud službami. Naprostou většinu těchto aplikací nabízí celosvětově, tedy i v Evropě, včetně Česka a Slovenska, a nemalou část těchto aplikací nabízí i v české lokalizaci.

Jednotlivé aplikace, včetně technické podpory, bonus nástrojů a dalších doprovodných služeb, můžete získat od Arkance Systems jako největšího partnera Autodesk v České a Slovenské republice. A ty nejprodávanější aplikace můžete přímo zakoupit na CAD eShopu - za zvýhodněné ceny a s okamžitým vydáním nebo obnovou licence.

Produkty Autodesku lze rozdělit do 3 základních oborů:

 • Stavebnictví (Architecture, Engineering, and Construction - AEC)
 • Strojírenství (Product Design and Manufacturing - PD&M)
 • Zábava a média (Entertainment and Media - E&M)

Ovšem řada produktů je obecného zaměření (např. AutoCAD, A360 cloud), nebo slouží uživatelům napříč více obory. I samotné průmyslové obory se díky moderním způsobům výroby čím dál více propojují a integrují, pro výstavbu budov jsou využívány výrobní postupy (prefabrikace částí budov, modulární výstavba, 3D tisk, masová výroba a kontrola kvality), výrobní podniky potřebují propojit projektování výrobních linek, jejich agilní rekonfigurace, skenování 3D tvarů, zachycení skutečného stavu a další, původně stavařské aspekty. A všechny průmyslové firmy pak pořebují prezentovat své prrodukty a nabídky přesvědčivými, moderními metodami jako je rozšířená a virtuální realita (AR/VR). Výrobci moderních počítačových her využívají metody 3D skenování a zachycení reality, dříve známé spíše z oborů pozemních a inženýrských staveb.

Proto berte následující rozdělení po oborech spíše jako rámcové, s vědomím výše uvedených integrací - i proto vznikají produktové sady jako je AEC Collection nebo PD&M Collection nebo nové flexibilní metody licencování softwaru Autodesku.


Stavebnictví - AEC

 • 3ds Max: 3D modelování a rendering pro vizualizace a animace projektů
 • A360: prohlížení a sdílení souborů (včetně 2D a 3D návrhů) kdykoliv a odkudkoliv, včetně mobilních zařízení - cloud aplikace
 • Advance Steel: 3D modelování pro navrhování, výrobu a výstavbu ocelových konstrukcí
 • AEC Collection: sada integrovaných nástrojů pro informační modely budov (Building Information Modeling, BIM) a CAD navrhování
 • AutoCAD: univerzální nástroj pro tvorbu 3D a 2D výkresů, používaný architekty, inženýry a specialisty ve stavebnictví - lze jej využívat jako stolní aplikaci (PC a Mac), mobilní nebo web aplikaci - zahrnuje verze:
  • Architecture: navrhování a kreslení architektonických návrhů (renovace, stěny/dveře/okna, stavební dokumentace, plány místností, atd.)
  • Electrical: tvorba, úprava a dokumenrtace elektrických řídicích systémů pomocí sady nástrojů pro eletrotechniku
  • LT: omezená - limited technology - verze AutoCADu pouze pro 2D, bez možnosti doplňkových modulů
  • LT for Mac: limited technology verze AutoCADu pro MacOS
  • Map 3D: propojuje geografický informační systém s CAD daty pomocí oborové sady nástrojů pro GIS a 3D mapování, nabízí nástroje pro topografická data a analýzy, umí převádět data na inteligentní oborové modely, nabízí nástroje pro povrchy terénu a mračna bodů
  • MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing - TZB): kreslení, navrhování a dokumentace systémů technických zařízení budov
  • Mobile app (dříve AutoCAD 360): tvorba, editace a prohlížení CAD výkresů na mobilních zařízeních
  • OEM (Original Equipment Manufacturer): výhradně pro vývojáře zakázkových aplikací založených na AutoCADu - partnerský program (partnerské dohody Build, Bundle a Integrate pro vývojáře řešení třetích stran nebo nezávislé dodavatele softwaru)
  • P&ID (Piping and Instrumentation Diagram): vytváření a úprava P&ID schémat, 3D modelů a export ortografii a izometrii potrubí pomocí specifické sady nástrojů pro navrhování zařízení
  • Plant 3D: navrhování, modelování a dokumentace technologických zařízení pomocí komplexní sady nástrojů AutoCADu pro návrh a rozvržení zařízení - 3D návrh zařízení pro konstruktéry a inženýry
  • Raster Design: rastrové návrhové nástroje ve specializované sadě nástrojů pro úpravu naskenovaných výkresů a převod rastrových obrázků na objekty DWG; úprava/čištění obrázků, vektorizační nástroje, funkce transformace obrázků
  • Revit LT Suite: pomáhá vytvářet vysoce kvalitní 3D architektonické návrhy a dokumentaci; napomáhá při přechodu na BIM
 • Civil 3D: projektování a dokumentace liniových a dopravních staveb, inženýrských staveb infrastruktury, zlepšení možností kreslení, projektování a stavební dokumentace tohoto typu stavb
 • BIM 360: cloud software pro spolupráci, nyní součástí Autodesk Construction Cloud
 • Construction Cloud: software pro správu staveb, řízení projektů a výstavby - určeno pro snadnou spolupráci a realizaci stavebních projektů, v termínu a v mezích rozpočtu
  • Assemble: dotazování a propojování BIM dat s revizemi projektů, výkazy výměr, kalkulacemi, změnovými řízeními, pro snížení rizik a zvýšení efektivity
  • BIM Collaborate: propojení osoby s rozhodovací pravomocí a stavebních týmů, pro správu revizí projektů a automatizace koordinace modelů s řemesly
  • BIM Collaborate Pro: spolupráce na tvorbě projektů, provádění revizí projektů a automatizace koordinace modelů s řemesly
  • Build: komplexní software pro správu projektů a staveb, který poskytuje širokou, hlubokou a propojenou sadu nástrojů pro stavitele
  • Building Connected: nejrozsáhlejší síť nástrojů pro výstavbu, pro práci v reálném čase na snadno použitelné platformě, která zjednodušuje procesy práce s nabídkami a řízení rizik
  • Connect: umožňuje snadno vytvářet výkonné vlastní integrace a tvořit jedinečné pracovní postupy, které automaticky přesouvají kritická projektová data mezi Autodesk Construction Cloudem a více než 200 kritickými podnikovými systémy
  • Docs: řešení pro centralizovanou správu dokumentů, která slouží jako jediný zdroj pravdy v celém životním cyklu projektu pro všechny projektové týmy
  • Pype (USA): vytváření a kontrola předávacích protokolů, shromažďování předávací dokumentace a vytváření dynamických balíčků dokumentů, za současného snižování rizik a zvyšování přesnosti práce
  • Takeoff: provádění přesných 2D výkazů a automatické generování přehledů z 3D modelů v jediném online řešení
 • Design Review: uživatelé jiných programů než CAD mohou zdarma prohlížet, označovat, tisknout a sledovat změny 2D a 3D souborů DWF bez původního návrhového softwaru
 • Drive: úložiště s podporou CAD dat pro jednotlivce a malé týmy
 • DWG TrueView: prohlížení výkresů AutoCADu (soubory DWG) a převádění verzí souborů DWG
 • Dynamo Studio: výpočetní BIM navrhování, samostatné programovací prostředí, které umožňuje návrhářům vytvářet vizuální logiku pro zkoumání parametrických koncepčních návrhů a automatizovat návrhové úlohy
 • Fabrication: vytváření modelů mechanických, elektrických a instalatérských systémů (MEP, TZB), generování odhadů a řízení prefabrikace; přesnější odhady pro TZB projekty prostřednictvím detailů, prefabrikace výroby a instalace
  • CADmep: detailovací software pro TZB dodavatele
  • CAMduct: software pro výrobu potrubí, pro dodavatele vzduchotechniky (HVAC)
  • ESTmep: kalkulační software pro TZB dodavatele
 • Forge: cloudové vývojářské nástroje; propojuje týmy, pracovní postupy a vytváří nové služby pro dnešní propojené zákazníky; pomáhá firmám vytvářet aplikace využívající jejich konstrukční a projekční data
 • FormIt Pro: koncepční architektonické modelování; umožňuje tvorbu koncepčních náčrtů, spolupráci, analýzu, sdílení raných konceptů a jejich převod na BIM data
 • InfraWorks: podpora BIM procesů pomocí konceptualizace, optimizace a vizualizace infrastrukturních a urbanistických projektů, i pro laickou veřejnost
 • Innovyze (USA): komplexní řešení vodohospodářské infrastruktury od návrhu po provoz, urychluje strategii digitálního dvojčete společnosti Autodesk a vytváří jasnější cestu k udržitelnějšímu a digitalizovanému vodohospodářskému průmyslu
  • ICM Live: živé modelování integrované s hydraulickými modely, historií SCADA a databázemi předpovědí počasí, pro zobrazení výkonnosti sítě téměř v reálném čase a upozorňování týmů na nepříznivé události
  • Info360: platforma softwaru jako služby (SaaS) pro vodárenské společnosti, která poskytuje novou generaci řízení životního cyklu vody díky síle cloudu.
  • InfoAsset Manager: centralizuje informace o majetku pro každodenní správu majetku prostřednictvím konsolidovaného pohledu na historické a aktuální údaje o majetku
  • InfoAsset Mobile: zachycení aktiv, vytváření pracovních příkazů a navrhování pracovních postupů pro propojení kolegů v kanceláři a v terénu
  • InfoAsset Online: sdílení informací o majetku s kýmkoli, kdo má prohlížeč, pro získání okamžitého přístupu k informacím o majetku, incidentech a pracovních příkazech
  • InfoAsset Planner: plány obnovy a výměny pro přidělování rozpočtu na prioritní projekty
  • InfoDrainage: vytváření podrobných návrhů tradičního i udržitelného odvodnění, tvorba přizpůsobitelných zpráv pro plnění místních předpisů
  • InfoSewer: 1D software pro modelování kanalizace používaný pro analýzu kapacity a plánování gravitačních kanalizačních systémů s cílem určit nákladově efektivní způsoby snížení celkových průtoků v systému pro obnovení nebo zvýšení kapacity
  • InfoSWMM: hydraulický, hydrologický a simulační model kvality vody pro městské odvodňovací a kanalizační sítě zaměřený na ArcGIS, který poskytuje analýzy pro plánování a řízení dešťových, kanalizačních a kombinovaných kanalizačních sítí
  • InfoWater: získat odpovědi na otázky "co se stane když", abyste se mohli s jistotou rozhodovat
  • InfoWater Pro: software a vizualizace nové generace, které umožňují co nejlepší rozhodování o vodovodních sítích
  • InfoWorks ICM: přesné digitální zobrazení přírodních a stavebních prvků ovlivňujících kanalizační a dešťové odvodňovací sítě nebo kombinovanou kanalizaci
  • InfoWorks ICM SE: 1D dynamické modelování kanalizačních systémů pro analýzu dešťových, kanalizačních a kombinovaných kanalizačních systémů
  • InfoWorks WS Pro: pokročilý software pro hydraulické modelování pro rychlejší a robustnější analýzu a správu vodovodních sítí
  • IWLive Pro: provozní modelování vodovodních sítí, které nabízí jak hydraulické simulace, tak simulace kvality vody, které předpovídají poptávku a optimalizují plány čerpání
  • MicroDrainage: pokročilý návrh odvodnění, který optimalizuje výkonnost a účinnost odvodňovacích systémů, včetně systémů SuDS - na zelené louce i při dodatečné modernizaci
  • XPSite3D: řešení silnic, kruhových objezdů, obytných lokalit pomocí koncepčních plánů, plně navržených modelů a výkresů v intuitivním 3D rozhraní
  • XPStorm: dynamické modelování městských systémů dešťových svodů a říčních systémů, které srozumitelně předává výsledky inženýrům, projektantům a široké veřejnosti
  • XPSWMM: holistický 1D/2D modelovací balík pro problémy s dešťovou a odpadní vodou, který pomáhá inženýrům a správcům povodí simulovat hydrologii, hydrauliku, kvalitu vody a povrchové povodně
 • Insight: architekti a inženýři mohou navrhovat energeticky účinnější budovy díky simulačním nástrojům a datům z analýzy výkonnosti budov integrovaným do systému Revit
 • Navisworks: publikační, koordinační a revizní 3D nástroj pro stavební projekty
  • Freedom: prohlížeč, který umožňuje integraci a vzájemné zarovnání různých formátů souborů
  • Manage: 3D detekce kolizí a pokročilá koordinace, 5D (3D plus čas a náklady), nástroje pro analýzu a simulační nástroje
  • Simulate: revize a komunikace podrobností projektu prostřednictvím 5D analýzy a simulace
 • ObjectARX: poskytuje objektově orientovaná rozhraní pro programování aplikací v jazycích C++, C# a VB .NET, která umožňují vývojářům používat, upravovat a rozšiřovat produkty AutoCAD
 • Plangrid Build: mobilní aplikace pro spolupráci v terénu, nyní součást Autodesk Build
 • Point Layout: umístění bodů a uspořádání staveniště
 • ReCap Pro: vytváření 3D modelů pomocí zachycení reality (laser, fotografie), převod dat reality do 3D modelů nebo 2D výkresů, které jsou připraveny pro další navrhování
 • Rendering as a Service: rychlé cloudové rendrování ve vysokém rozlišení, které využívá prakticky nekonečný výpočetní výkon k vytváření fotorealistických obrázků ve vysokém rozlišení v kratším čase
 • Revit: multidisciplinární BIM pro kvalitnější a koordinované návrhy; vytváření návrhů a dokumentace budov na základě modelu
 • Revit LT: omezená - limited technology - verze Revitu
 • Robot Structural Analysis Professional: konstrukční analýza BIM modelu pro inženýry (statika)
 • Structural Bridge Design: integrovaná analýza mostů pro stavebnictví
 • Tandem: nástroj pro tvrorbu digitálních dvojčat BIM projektů, včetně integrace s IoT senzory pro následnou správu a údržbu budovy
 • Vehicle Tracking: dopravní analýzy a návrhy vytvořené pro analýzu jízdní dráhy vozidel (průjezdových křivek) pro stavebnictví
 • Viewer: prohlížení více než 50 formátů souborů ve web prohlížeči, bez nutnosti stahování nebo zásuvných modulů, využití sdíleného zobrazení pro online spolupráci s kolegy z týmu

Strojírenství - PD&M

 • 3ds Max: 3D modelování a rendrování pro vizualizaci a animaci designu výrobků
 • Alias: průmyslový design a tvorba hladkých povrchů třídy A, zahrnuje nástroje pro skicování, modelování konceptů, povrchů a vizualizace pro průmyslový, produktový a automobilový design
  • AutoStudio: rychlý design a styling v automotive průmyslu; modelování konceptů, analýza, technické povrchy, vizualizace
  • Concept: koncepční návrh automotive modelů; skicování, rychlé modelování konceptů, vizualizační nástroje
  • Design: vyvoj a komunikace 3D návrhy výrobků od konceptu až po finální povrchy
  • SpeedForm: o 2D náčrtů a křivek na koncepční 3D návrhy
  • Surface: zdokonalování koncepčních modelů na povrchy třídy A pro design spotřebitelských a automotive produktů
 • AutoCAD: univerzální nástroj pro tvorbu 3D a 2D výkresů, používaný architekty, inženýry a konstruktéry - lze jej využívat jako stolní aplikaci (PC a Mac), mobilní nebo web aplikaci - zahrnuje verze:
  • Inventor LT Suite (již nedodáván): 3D strojařský CAD pro návrh součástí, zahrnuje pracovní CAD postupy z 3D do 2D
  • Electrical: navrhování elektrotechnické částí strojů
  • Mechanical: strojírenská 2D konstrukce, 700000+ inteligentních součástí a prvků (správa hladin, skryté čáry, strojařské generátory a kalkulátory, dokumentace 3D CAD modelů, detailovací nástroje, atd.)
 • CFD (Computational Fluid Dynamics): nástroje pro výpočetní dynamiku tekutin a tepelnou simulaci, které pomáhají předvídat výkonnost výrobků, optimalizovat návrhy a ověřovat chování výrobků před jejich výrobou
 • Configurator 360: cloudový nástroj umožňující konstruktérům používajícím Inventor poskytnout kolegům, obchodním zástupcům a koncovým zákazníkům webový a mobilní přístup k 3D konfiguraci jejich výrobků
 • Drive: úložiště s podporou CAD dat pro jednotlivce a malé týmy
 • EAGLE: automatizace elektronického navrhování (EDA); umožňuje návrhářům desek plošných spojů (PCB) bezproblémově propojit schémata, rozmístění součástek, trasování PCB a rozsáhlý obsah knihoven součástek (součást Fusion 360)
 • Fabrication: vytváření modelů mechanických, elektrických a instalatérských systémů (MEP, TZB), generování odhadů a řízení prefabrikace; přesnější odhady pro TZB projekty prostřednictvím detailů, prefabrikace výroby a instalace
  • CADmep: detailovací software pro TZB dodavatele
  • CAMduct: software pro výrobu potrubí, pro dodavatele vzduchotechniky (HVAC)
  • ESTmep: kalkulační software pro TZB dodavatele
 • Factory Design Utilities: plánování, navrhování a instalace efektivního uspořádání továrny; vizualizace a optimalizace návrhů továrny; funkce: průmyslové stroje, uspořádání zařízení, inženýrské služby, analýza procesů
 • FeatureCAM: automatizuje pracovní postup od návrhu po NC kód; zkracuje dobu programování a vytváří konzistentní výsledky pro CNC frézování, soustružení a drátové aplikace
 • Forge: cloudové vývojářské nástroje; propojuje týmy, pracovní postupy a vytváří nové služby pro dnešní propojené zákazníky; pomáhá firmám vytvářet aplikace využívající jejich konstrukční a projekční data
 • Fusion: integrovaný CAD, CAM a CAE software; celý pracovní postup na jediné jednotné platformě - včetně 3D návrhu a modelování, simulace, generativního návrhu, dokumentace, spolupráce a výroby
  • 360: na cloudu založené parametrické a přímé modelování
   • Fusion 360 Extensions: produktová rozšíření pro obrábění, tisk, generativní navrhování, simulace a další
  • Manage (dříve Lifecycle): cloudový nástroj pro Product Lifecycle Management (PLM)
  • Team: nástroj spolupráce pro konstrukci a výrobu
 • Helius: nástroje pro práci s kompozitními materiály
  • Composite: podrobné informace o chování kompozitních materiálů bez analýzy konečných prvků (FEA), integrace materiálů do konstrukčních návrhů
  • PFA: nástroje pro rozšířenou analýzu konečných prvků kompozitních konstrukcí, včetně progresivní analýzy poruch
 • Instructables: komunita tvůrců, obvykle amatérů a hobbistů, kteří sdílejí postupy a návody
 • Inventor: 3D CAD software pro návrh a konstrukci výrobků; mechanický návrh, dokumentace a nástroje pro simulaci výrobků
  • CAM: integrovaný CAM pro Inventor, který zjednodušuje proces programování CNC
  • LT (již nedodáván): omezená - limited technology - verze Inventoru
  • Nastran: analýza konečných prvků s podporou CADu pro návrh a výrobu výrobků; simulace zahrnuje více typů analýz včetně lineárního/nelineárního napětí, dynamiky a přenosu tepla
  • Nesting: skládání tvarových dílů v CAD systému pomáhá optimalizovat výtěžnost z plochých polotovarů pro návrh a výrobu výrobků
  • Tolerance Analysis: analýza skládání tolerancí sestav pro návrh a výrobu výrobků v CAD systému
 • Meshmixer: nástroj pro práci s trojúhelníkovými sítěmi (3D skenování, 3D tisk, návrh objektu atd.)
 • Moldflow: simulace vstřikování a lisování plastů
  • Adviser: plastové simulační nástroje pro konstruktéry a analytiky k optimalizaci návrhů dílů a forem s cílem zajistit kvalitu a vyrobitelnost výlisků
  • Communicator: prohlížeč pro zlepšení spolupráce s rozšířeným týmem návrhářů i zúčastněnými stranami
  • Insight: kompletní sada pokročilých nástrojů pro simulaci plastikářské výroby, které analytikům umožňují simulovat nejpokročilejší procesy lisování, aby se zabránilo zpožděním výroby
 • Navisworks Manage: 3D detekce kolizí a pokročilá koordinace, 5D (3D plus čas a náklady), nástroje pro analýzu a simulační nástroje
 • Netfabb: propojené řešení pro aditivní výrobu, návrh a simulaci
 • PowerInspect: 3D měření pro řadu typů hardwaru, kontrola komplexních volnoplošných povrchů
 • PowerMill: expertní vysokorychlostní a pětiosé obrábění, poskytuje strategie pro tří- a pětiosou subtraktivní a aditivní výrobu
 • PowerShape: připravuje složité modely pro výrobu, kombinuje modelování povrchů, těles a sítí, aby pomohl konstruktérům připravit formy, zápustky a další složité díly pro výrobu
 • PD&M Collection: kompletní sada nástrojů pro navrhování, simulaci a výrobu čehokoli díky integraci profesionálních technologií CAD, CAM a CAE
 • ReCap a ReCap Pro: vytváření 3D modelů pomocí zachycení reality (laser, fotografie), převod dat reality do 3D modelů nebo 2D výkresů, které jsou připraveny pro další navrhování
 • Rendering as a Service: rychlé cloudové rendrování ve vysokém rozlišení, které využívá prakticky nekonečný výpočetní výkon k vytváření fotorealistických obrázků ve vysokém rozlišení v kratším čase
 • Tinkercad: bezplatná online sbírka nástrojů pro studenty všech věkových kategorií; úvod do Autodesku
 • TruComposites: řešení pro návrh, analýzu a výrobu kompozitních materiálů; poskytuje komplexní pracovní postup pro ruční vrstvení a automatické vkládání vláken
 • TruNest: plně integrované, automatizované skládání tvarů pro různé materiály a stroje; vytváří, optimalizuje a vyrábí skladby na všech standardních strojích
 • Upchain (USA): cloudový software kombinující PDM (product data management) a PLM (product lifecycle management) s předdefinovanými ale plně konfigurovatelnými pracovními postupy
 • Vault: systém správy dat, sledování revizí, PDM spolupráce (product data management)
  • Basic: organizace, správa a sledování tvorby dat a dokumentace pro návrh a výrobu výrobků
  • Workgroup: integrace pokročilých funkcí a vlastností s podnikovými aplikacemi
  • Office: PDM pro uživatele, kteří nejsou uživateli CAD; pracuje s Workgroup nebo Professional
  • Professional: škálovatelná integrace podnikových systémů ve více lokalitách
 • Viewer: prohlížení více než 50 formátů souborů ve web prohlížeči, bez nutnosti stahování nebo zásuvných modulů, využití sdíleného zobrazení pro online spolupráci s kolegy z týmu
 • VRED: 3D vizualizace; pomáhá vytvářet prezentace produktů, recenze návrhů a virtuální prototypy
  • Design: revize a vyhodnocování nápadů z automotive designu v reálném čase
  • Professional: vytváření špičkových vizualizací a virtuálních prototypů
  • Presenter: prezentace konfigurací produktů v živém interaktivním 3D prostředí
 • Within Medical (USA): lékařský 3D tisk a návrh ortopedických implantátů; vytváření lékařských implantátů optimalizovaných pro 3D tisk.

Média a zábava - M&E

 • 3ds Max: 3D modelování a rendering pro hry a animace
 • Arnold: vykreslování s globálním osvětlením, pomáhá tvůrcům rendrovat složité scény (3D vizuální efekty)
 • Character Generator: vytváření vlastních animovatelných 3D postav; ovládání těla, obličeje, oblečení, vlasů atd.
 • Creative Market: předpřipravené designové prvky od nezávislých tvůrců, jako je grafika, písma, motivy, fotografie a další
 • FBX: přizpůsobitelný formát souborů pro 3D animaci; technologie výměny dat; usnadňuje výměnu dat s vyšší věrností mezi programy 3ds Max, Maya, MotionBuilder, Mudbox atd.
 • FBX Review and mobile app: prohlížeč 3D modelů pro různé platformy
 • Flame: 3D vizuální efekty, dokončovací práce a barevná korekce; kompozice, vizuální efekty a střihová úprava; rychlejší komponování, pokročilá grafika, barevné korekce atd.
 • Flame Assist: časově orientovaná, plně kompatibilní asistenční stanice pro Flame
 • Flare: kompatibilní stanice kreativního asistenta ve společných pracovních postupech VFX
 • Lustre: barevné korekce v reálném čase pro vývoj kreativního vzhledu
 • Forge: cloudové vývojářské nástroje; propojuje týmy, pracovní postupy a vytváří nové služby pro dnešní propojené zákazníky; pomáhá firmám vytvářet aplikace využívající jejich konstrukční a projekční data
 • Maya: počítačová animace; 3D animační modelování, simulace a renderování
 • Maya LT: omezená - limited technology - verze Maya
 • Media and Entertainment (M&E) Collection: kompletní sada nástrojů, které umožňují přenést 3D prostředky a prostředí od prvního návrhu až po finální výstupy vytvářením neuvěřitelných animací, navrhováním bohatých prostředí pomocí flexibilního procedurálního modelování a vykreslováním krásných konečných výsledků
 • Motion FX: vytváření video efektů v reálném čase pomocí počítačové kamery
 • MotionBuilder: zachycení, úpravy a přehrávání animaci postavy
 • Mudbox: 3D digitální malba a sochařství
 • ReCap a ReCap Pro: vytváření 3D modelů pomocí zachycení reality (laser, fotografie), převod dat reality do 3D modelů nebo 2D výkresů, které jsou připraveny pro další navrhování
 • Rendering as a Service: rychlé cloudové rendrování ve vysokém rozlišení, které využívá prakticky nekonečný výpočetní výkon k vytváření fotorealistických obrázků ve vysokém rozlišení v kratším čase
 • Screencast: nahrávání obrazovky, pořizování záznamů, které umožňuje komukoli zachytit, sdílet a učit se z pracovních postupů softwaru
 • Shotgrid (dříve Shotgun): zjednodušuje řízení kreativních projektů a sjednocuje týmy vizuálních efektů, animace a her
 • SketchBook: sada aplikací pro digitální kreslení a malování
 • Smoke: videoefekty propojující střihové a FX nástroje; kombinuje střihové pracovní postupy s kompozičními nástroji na bázi uzlů v prostředí založeném na časové ose, což pomáhá produkčním studiím zvýšit produktivitu
 • Viewer: prohlížení více než 50 formátů souborů ve web prohlížeči, bez nutnosti stahování nebo zásuvných modulů, využití sdíleného zobrazení pro online spolupráci s kolegy z týmu

Některé produkty Autodesku občas změní jméno, výjimečně i zaniknou. Nové produkty vznikají vývojem nebo akvizicemi. Produkty původně určené jen pro americký trh bývají postupně globalizovány i pro Evropu. Informujte se proto prosím na aktuální nabídku (článek odráží stav k 8/2021). Přehled hlavních produktů i s popisy, ukázkami, doplňky a licenčními informacemi získáte na stránce Arkance Systems - Produkty.

Zajímáte se o oblast produktů Autodesku? Nepropásněte konferenci CADfórum 2021 - letos se koná 21.+22.9. v Brně.

Volně dle labs.blogs.com/its_alive_in_the_lab/2021/02/cheat-sheet-of-autodesk-products-by-industry.html

Žádné komentáře:

Okomentovat