pátek 10. dubna 2009

Bezplatné CAD utility

Pro Autodesk Club jsme před časem publikovali informaci o našich nejpopulárnějších freeware utilitách pro CAD aplikace Autodesku. Přehled nejčastěji stahovaných utilit za minulý rok může být užitečný i pro další čtenáře:

Většina pokročilých uživatelů AutoCADu si postupem času doplňuje funkce této CAD aplikace o užitečné utility, které zefektivní často používané operace. Desítky takovýchto menších nadstavbových aplikací je k dispozici zdarma na stránkách firmy CAD Studio.

Možná i vy si vyberete pro vás užitečný CAD nástroj z přehledu nejzajímavějších free utilit vyvinutých firmou CAD Studio, uvedených v roce 2008 (aktualizovaný za Q1/2009).

GeoRefImg
Aplikace GeoRefImg automaticky umístí rastrový obrázek (mapu) podle informací z georeferenčního souboru (např. TFW k TIFF souboru). Můžete tak například velmi snadno poskládat sadu mapových listů do DWG výkresu v AutoCADu nebo AutoCADu Architecture (aplikace AutoCAD Map a Civil 3D již tuto funkci obsahují samy).

AutoPDF
AutoPDF je reaktor, který automaticky publikuje výkres do formátu PDF při každém uložení DWG. Lze nastavit různé parametry publikování, včetně složky, FTP uploadu, atd.

LinOut
Nástroj LinOut umožní vygenerovat z existujícího výkresu jeho definice komplexních typů čar (inženýrské sítě, hranice, apod.). Výsledný .LIN soubor tak můžete snadno použít v dalších výkresech.

Seg2P a SegCur
Konstrukční úlohy Seg2P a SegCur slouží k snadnému zadání souřadnice bodu ležícího v určitém poměru vzdáleností mezi dvěma existujícími body nebo na zadané křivce. Můžete tak například zkonstruovat bod v 1/3 vzdálenosti mezi body. Jde o zobecněný modifikátor M2P.

Triangle
AutoCAD standardně nemá příkaz pro konstruování trojúhelníka. Utilita Triangle umožňuje nakreslit trojúhelník mnoha konstrukčními metodami.

SurfacePoints
Tato aplikace pro výškové kóty terénu v AutoCADu Civil 3D umístí a popíše body na libovolném povrchu modelu terénu v Civil 3D.

FLay
FLay (force layer) je velmi užitečný, uživatelsky konfigurovatelný nástroj. Tento výkresový reaktor se postará o to, aby všechny vaše šrafy byly automaticky umisťovány do hladiny SRAFY, všechny texty do hladiny POPISY, všechny kóty do hladiny KOTY, atd. Tabulku typů entit a cílových hladin si můžete určit sami. Funkce je zcela automatická, samotné ovládání AutoCADu se nemění.

DBX utility
Rodina aplikací DBX slouží k dávkovým operacím na skupině DWG výkresů (např. zpracování celého adresáře, projektu).
 • DBXremSL - vyhledá výkresy obsahující nadbytečná měřítka anotací vtažená z xrefů (tato měřítka mohou výrazně zpomalovat některé operace). Výsledkem je zpráva o nalezených výkresech, popř. je možné měřítka dávkově odstranit.
 • DBXscanAEC – vyhledá všechny DWG výkresy obsahující objekty z AEC aplikací (Architecture, MEP, Civil3D). Můžete tak předem identifikovat soubory, které se při otevření v holém AutoCADu nebo AutoCADu LT mohou projevit hlášením o proxy objektech.
 • DBXscanMech – podobně jako DBXscanAEC, tato utilita vyhledá DWG soubory pocházející z AutoCAD Mechanical – tedy obsahující Mechanical objekty
 • DBXscanVBA – vyhledá všechny DWG výkresy obsahující VBA makra. Volitelně lze tato makra hromadně odstranit.
 • DBXscanXref – vyhledá všechny DWG výkresy obsahující odkazy na Xrefy. Volitelně lze vypisovat i názvy jednotlivých xrefů.
  Více na www.cadstudio.cz/en/apps/DBX

  srxTEXT
  Tato velmi populární aplikace umožňuje vyhledávat a nahrazovat texty ve výkresu řádkovým příkazem s mnoha možnostmi. Lze ji použít dávkově. Lze provádět pokročilá nahrazení s využitím regulárních výrazů, lze provádět nahrazení pomocí párů slov definovaných v excelovské tabulce.

  DOBT
  Aplikace DOBT nastaví pořadí kreslení objektů (draworder) podle typu objektu (např. texty vždy nad šrafami) a podle hladin. Jsou podporovány i AEC objekty AutoCADu Architecture.

  AutoDWF
  Reaktor AutoDWF ukládá s každým uložením DWG výkresu i DWF kopii. Lze nastavit různé parametry publikování, včetně složky, FTP uploadu, atd.

  LayoutSW
  Reaktor LayoutSW automaticky přepíná nastavení hodnoty LTSCALE při přepnutí mezi modelem a rozvržením. Můžete tak snadno používat různá měřítka typů čar pro model a výkres,

  WGS-JTSK
  Tato utilita pro AutoCAD Map a Civil 3D dávkově převádí GPS souřadnice na souřadný systém S-JTSK.

  GRP
  GRP je jednoduchá utilita pro snadné seskupení a rozbití skupin objektů v AutoCADu "na jedno kliknutí".

  DelProxy
  Chcete-li se zbavit proxy objektů v DWG výkresu, pomůže vám utilita DelProxy. Smaže samostatné proxy entity i většinu negrafických proxy objektů z výkresových tabulek a bloků.

  CopyViews
  CopyViews zkopíruje přednastavené pohledy z jiného DWG výkresu - ušetříte si tak nové definování parametrů pohledů.

  Všechny tyto CAD utility a řadu dalších si můžete stáhnout z webu www.cadstudio.cz/freeware.asp . Podrobnější popis jejich použití najdete v tipech na www.cadforum.cz
 • Žádné komentáře:

  Okomentovat