sobota 16. září 2017

Autodesk ReMake se mění na ReCap Photo

Autodesk ReMake (pův. "Memento") je aplikace pro reverse-engineering, kompletní nástroj pro převod reality reprezentované 3D skeny nebo fotografiemi na 3D modely s vysokým rozlišením. Tato aplikace se nyní mění na ReCap Photo a stává se součástí subscription stávající aplikace Autodesk ReCap Pro, nástroje pro zpracování mračen bodů z laserového skenování. Prostředí aplikace ReCap Photo je prakticky shodné s původním ReMake. Vedle ReCap Pro je nainstalována samostatná desktop aplikace pro Windows (64-bit).

Současní předplatitelé ReMake mohou i nadále využívat ReMake až do konce svého běžícího kontraktu. Cloudová služba pro převod fotografií na 3D model bude ale po 1. prosinci 2017 dostupná již jen v ReCap Photo. Všichni předplatitelé ReCap Pro tak nyní získávají i nástroj ReCap Photo (ReMake). Cena ReCap Pro zůstává nezměněna (je stejná jako u ReMake).

Jak ReCap Photo pracuje:


Funkce a možnosti nabízené v ReCap Photo:
 • Nové fotogrammetrické jádro dokáže zpracovat až 1000 fotografií na jeden model/scénu, tedy 4x více než byl limit 250 fotografií v ReMake.
 • Lze nastavovat měřičské body GCP (Ground Control Points) v jakémkoliv souřadnicovém systému.
 • Nová funkce podporuje vertikální a nadirové fotografie (snímky lokality pořízené z dronů přímo v nadhlavníku)
 • Prohlížení vašeho osíťovaného 3D modelu otexturovaného fotografiemi.
 • Prohlížení ortografického geolokačního pohledu, jeho zoomování, doplňování odměřených dat, štítků a poznámek.
 • Sdílení projektu včetně doplněných metadat (míry, štítky, poznámky) s kýmkoli po internetu.
 • Slučování laserových mračen bodů s mračny bodů pořízených drony.

S navýšením kapacity této konverzní služby na 1000 fotografií se mění i potřeba cloudových kreditů pro jednotlivé úlohy převodu (joby) - a to podle počtu použitých fotografií:
1 až 300 fotografií spotřebuje 12 cloud kreditů.
301 až 700 fotografií spotřebuje 30 cloud kreditů.
701 až 1000 fotografií spotřebuje 55 cloud kreditů.


Co tedy umí ReCap Photo navíc oproti ReCap Pro:

 • Import fotografií v libovolném přímočarém (s přímými úběžníky, prostorově nezkresleném) formátu
 • Import snímků z GoPro (edice Hero 3+ a Hero 4 Black)
 • Podpora GPS značek v EXIF pro automatické nastavení měřítka a geolokace scény
 • Import měřičských bodů (GCP) ve formátech X,Y,Z, ECEF a LLA – WGS84
 • Automatický převod foto-na-mesh ve formátech RCM, OBJ, FBX
 • Automatický převod foto-na-ortopohledy a hloubkové mapy (GeoTIFF)
 • Automatický převod foto-mračno bodů ve formátu RCP/RCS (např. pro CAD aplikace)
 • Web prohlížení vypočtené 3D sítě (mesh) a 2.5D ortopohledů
 • Možnost zpracovávat několik projektů souběžně
 • Import měřičských bodů (GCP) v různých souřadnicových systémech
 • Nástroje editace sítě, zaplňování děr a léčení povrchů
 • Protokol o přesnosti
 • Měřicí nástroje
 • Nástroj pro porovnání síťových modelů
 • Nástroje pro decimaci sítě a texture baking
 • Export v různých souřadnicových systémech
 • Nástroj pro tvorbu videí


Desktop aplikace ReCap Pro umožňuje editovat mračna bodů RCS a exportovat je do dalších formátů (E57, PTS, PTG), např. pro CAD a BIM aplikace. Můžete zde nyní také editovat sítě RCM, opravovat je a exportovat je v jiných velikostech a přesnosti do dalších formátů (OBJ, FBX, Quads, STL).

Váš projekt ReCap Photo můžete ovládat i z web browseru ze stránky recap.autodesk.com


Web nástroje ReCap umožňují prohlížet odlehčenou verzi vašich otexturovaných 3D sítí online, prohlížet ortografické pohledy s geolokací, zoomovat je, odměřovat a připojovat poznámky, nebo sdílet vytvořené síťové modely včetně poznámek s kýmkoliv na internetu.

Výstupy z ReCap Pro jsou kompatibilní s aplikacemi Revit, AutoCAD, Navisworks, Civil 3D, InfraWorks, 3ds Max, Stingray a dalšími. Maximální přesnost převodu je +-1 pixel zdrojové fotografie.

Více o aplikaci Autodesk ReCap Pro a o bývalém ReMake. Cenové relace ReCap viz CAD eShop.

středa 30. srpna 2017

Design for Robotics - vyhrajte MacBook Pro


Představte si domácnost v roce 2025. Jak vám budou v té době pomáhat roboti při každodenních domácích pracech? Robotika prochází rychlým rozvojem a robotičtí pomocníci se stávají součástí běžné reality.

Společnosti Autodesk a GE Appliances organizují celosvětovou studentskou soutěž, v níž hledají inovativní roboty, které budou pomáhat vést moderní domácnost v roce 2025. Navrhněte robota budoucnosti v soutěži Autodesk Design for Robotics Challenge. Účastníci mohou vyhrát nový Apple MacBook Pro, stavebnici VEX Robotics nebo 3D myš SpaceMouse Pro - všechny tyto nástroje vám pomohou rozšířit vaše konstrukční dovednosti.

Vaše originální návrhy vytvořte v CAD nástroji podle vaší volby, nebo začněte na výchozím souboru v Autodesk Fusion 360. Tato CAD/CAM/CAE aplikace je pro studenty k dispozici zdarma a funguje na PC i Macu. Výchozí soubor si stáhněte zde (.F3D, 2.1MB). Všechny přihlášené práce musí obsahovat soubor 3D modelu a jeho rendering. Dále můžete zaslat popis (anglicky) nebo YouTube video představující váš návrh. Účastníci musí dosáhnout věku minimálně 13 let a být studenty - viz oficiální pravidla. Uzávěrka soutěže je 25. října 2017.


Přihláška a další informace: www.autodesk.com/designforrobotics

středa 9. srpna 2017

Naučte se převádět vaše 3D modely do virtuální reality

Autodesk 3ds Max 2018.1 a jeho nová komponenta 3ds Max Interactive nabízejí moderní nástroje pro převod vašich 3D modelů z obvyklých CAD či BIM aplikací nebo z 3D skenování do scén virtuální reality (VR). Můžete pak vašimi modely procházet pomocí 3D brýlí nebo dalšími způsoby využít VR pro přesvědčivé interaktivní prezentace vašich výtvorů. Viz uvedení VR komponent v červnu tohoto roku.

Nyní se pomocí série deseti videí Autodesku můžete seznámit se základními postupy převodu klasického rendrovatelného 3D modelu do modelu ve virtuální realitě. Naučte se převádět vaše 3D CAD modely do VR:

1. Postup - synchronizace


2. Instance


3. Světla (light baking)


4. Sondy odrazů


5. Přizpůsobení prostředí


6. Osvětlení scény


7. Efekty


8. Pohybové rozmazání


9. Animované objekty


10. Publikování projektu


Více na www.cadstudio.cz/3dsmax a ceny na shop.cadstudio.cz

středa 2. srpna 2017

Vyjadřovací portál pro Teplárnu České Budějovice

Teplárna České Budějovice je jednou z řady společností, které již využívají webovou aplikaci CAD Studia "Vyjadřovací portál". Ta řeší automatizaci zpracování žádostí o vyjádření k existenci sítí v dotčeném území.

Všichni provozovatelé inženýrských sítí mají ze zákona povinnost vydávat vyjádření k existenci sítí, projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení či ostatních investičních záměrů. Pro zjednodušení a zrychlení vyřizování této agendy vyvinula společnost CAD Studio sadu nástrojů a komponent pro automatizaci vyjadřování. Aplikace funguje jako průvodce, který uživatele vede jednotlivými kroky zadávání potřebných údajů.

Teplárna Č.Budějovice tak nyní usnadnila stavebníkům a obyvatelům regionu život. Žadatel o vyjádření k existenci inženýrských sítí už nemusí čekat týdny, ale za pár minut zadá potřebné údaje prostřednictvím webového rozhraní a žádost odešle - odpověď obdrží elektronicky a podstatně rychleji. Vyhodnocení žádosti totiž proběhne z velké části automaticky, z existujících GIS podkladů a žadatelem zadaných údajů.

Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva Teplárny České Budějovice, oceňuje obrovské zrychlení v komunikaci se zákazníky a partnery společnosti.


Aplikaci Vyjadřovací portál od CAD Studia již dnes využívají například společnosti ČEVAK, ČEZ Energetické služby, Severočeská teplárenská a další.

Více o Vyjadřovacím portálu na www.cadstudio.cz/VP

pátek 14. července 2017

Integrace Smartvid.io do Autodesk BIM 360

Autodesk se stal investorem bostonské startupové firmy Smartvid.io. Ta byla založena obdobnou skupinou lidí jako firma Vela Systems, která byla v červnu 2012 Autodeskem zakoupena a její technologie integrovány do produktu Autodesk BIM 360 Field.

Smartvid.io využívá technologie strojového učení pro automatické rozpoznávání řeči a obrazů. Ty jsou aplikovány na fotografie a videa ze staveniště pro indexaci obsahu - lze je tak řadit a prohledávat pomocí SmartTagů - značek identifikujících nasnímaný obsah. Tím se významně usnadňuje přístupnost a využitelnost pořízených obrazových dat pro měření a hodnocení bezpečnosti, produktivity a kvality staveb. Investice Autodesku má urychlit zavádění umělé inteligence do oboru stavební projekce a stavebního průmyslu jako celku. Technologie Smartvid.io je nyní také integrována do cloudového softwaru Autodesk BIM 360. Vaše fotografie umístěné v BIM 360 Field tak jsou prohledávatelné s rozpoznáním obsahu, podobně jako to znáte z Google.Smartvid.io je již využíván řadou významných stavebních firem - např. ARUP, SKANSKA, SUFFOLK, ENR, BOND nebo STILES.

Autodesk vyvíjí a využívá i další technologie strojového učení - například ve službě Autodesk BIM 360 Project IQ, která identifikuje a prioritizuje rizika na staveništi ještě než z nich vzniknou nákladné problémy. Umělá inteligence a strojové učení může pomoci zefektivnit procesy výstavby.

Viz Autodesk BIM 360

pondělí 26. června 2017

Autodesk University 2017 v Londýně

Uživatelská konference Autodesk University letos putuje po světových metropolích a v prvním termínu tohoto putování zavítala do Londýna, kde jsem měl příležitost se jí zúčastnit. Pro konferenci byly zvoleny zajímavé prostory Tobacco Docks - staré nízké přístavní haly s dřevěnou a ocelovou konstrukcí dobře zapadají do konzervativní Anglie. Bohužel ale střechy bez izolace nejsou optimalizované na tropické počasí, které v jindy sychravém Londýně, velmi nezvykle, vládlo celý minulý týden.


Co konference (po)odhalila? Cloudové prostředí se táhne jako červená nit v produktovém portfoliu Autodesku:

Ve strojírenství je to především rodina produktů Fusion, kde se neustále rozšiřuje funkčnost modeláře Fusion 360 a navazujících a aplikací v cloudovém prostředí - kromě simulací nebo CAM nástrojů je zde nyní i návrh elektrosoučástí na funkčnosti produktu Eagle, který byl nedávno do Fusion začleněn. Do rodiny produktů Fusion má v tomto roce přibýt nový produkt Fusion Production se zajímavými funkcemi pro aditivní i klasickou CNC výrobu.

Ve stavebnictví byla prezentovaná rodina produktů BIM 360 určená zejména pro spolupráci, jak v rámci projektování, tak mezi projektem a výstavbou. Autodesk také představil vyvíjený cloudový produkt Quantum určený pro projektování budov.

A Autodesk chystá pro letošní léto i další zajímavá překvapení. 

Mezi vystavovanými exponáty, na jejichž konstrukci se podílí produkty Autodesku, zaujal tento McLaren:


A nakonec další místa a termíny AU2017:úterý 23. května 2017

Autodesk cloud rendering na Microsoft Azure


Zatím v testovacím provozu je nabízena služba Autodesku využívající cloudovou platformu Microsoft Azure pro zakázkové dávkové renderování - pronajměte si libovolně velkou rendering farmu. Toto řešení pro neomezený výkon rendrovacích úloh umožňuje uživatelům Autodesk aplikací provádět náročné výpočty vizualizací a animací pomocí Azure Batch Render přímo z produktů Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max a Arnold. Služba je účtována podle spotřebovaného výkonu a je široce škálovatelná.

Umělci a designéři se tak mohou plně soustředit na kreativní procesy, a starost o nastavení a správu infrastruktury přenechat virtuální rendering farmě dostupné celému týmu kdykoliv a odkudkoliv, na pouhý stisk tlačítka. Její výkon přitom mohou škálovat podle požadavků právě zpracovávané zakázky.


Další informace o tomto cloud řešení a možnost přihlásit se k testování Azure Batch Rendering Platform najdete na:
rendering.azure.com