sobota 3. března 2018

Mapování what3words s CAD podporou a česky


Oceňovaná mapovací služba what3words (viz náš starší článek Celý svět třemi slovy) se dočkala české lokalizace. A tuto českou lokalizaci podporují i mapové aplikace a služby CAD Studia, konkrétně freeware nadstavba AutoCADu - GeoCode a online převodník mapových souřadnicových systémů a mapových jednotek - služba na portálu CADforum.cz.

Geolokační princip služby what3words je jednoduchý - je založen na přiřazení 3 konkrétních slov jakémukoliv místu na povrchu Země rozděleném čtvercovou sítí s přesností 3 metrů. Adresu budovy, ale třeba i konkrétní místo v poušti nebo v oceánu tak můžete označit kombinací tří snadno zapamatovatelných slov. Vedle původního slovníku anglických slov lze tedy nyní využít i česká slova.

A díky firmě CAD Studio a její freeware utilitě GeoCode je princip what3words použitelný i v aplikaci AutoCAD, resp. v Autodesk Civil 3D. Bod na georeferencované DWG mapě můžete zakódovat do 3 slov, nebo naopak zadaný třislovní kód převést na souřadnici na CAD či GIS mapě.

Sousloví koberec.mapovat.obdiv vás tak například jednoznačně přivede do českobudějovické pobočky CAD Studia a kód laky.upevnit.vrtulník pak zase do té brněnské:


Více na:
- Aplikace GeoCode
- Převodník GPS na CADforum.cz
- Možnosti použití utility GeoCode
- Mongolsko i Mercedes využívají what3words
- Web what3words.com

úterý 27. února 2018

Interaktivní 3D modely na Facebooku

Nejpopulárnější sociální síť, Facebook, nově podporuje publikování živého, interaktivního 3D obsahu přímo v příspěvcích "na zdi" uživatelských účtů nebo firemních stránek. Tato funkce má v současné době několik omezení, ale principiálně umožňuje publikovat jednodušší 3D modely pro zobrazení v desktopových a mobilních klientech Facebooku, včetně virtuální reality (VR/AR).

příklad na FB stránce CAD Studia - www.facebook.com

Pro práci s 3D obsahem je využíván zjednodušený formát glTF 2.0 vytvářený skupinou Khronos Group - viz glTF (.glb; .gltf). Tento formát lze ukládat z řady aplikací, prozatím ale ne přímo z profesionálních CAD nástrojů. Proto je nutné pro publikování CAD modelů na Facebook využít konverze - nejlépe přes formát Autodesk FBX, nebo přes některý síťový (mesh) formát, např. OBJ či STL. Nejsnazší cestou pro publikování 3D modelů z aplikací AutoCAD, Autodesk Inventor, Fusion 360, popř. Revit je export do FBX či STL a následný převod do souboru .glb pomocí aplikace Malování 3D ve Windows 10.

Pro umístění GLB souboru do příspěvku na Facebooku stačí soubor přetáhnout myší do okna zprávy a volitelně upravit barvu pozadí modelu. Je však nutné použít web prohlížeč s podporou WebGL, např. Chrome či Firefox (nebo Android klienta Facebooku). Maximální velikost GLB souboru je omezena na 3MB, takže není možné publikovat složitější 3D modely (typický model z BIM aplikace Revit tak většinou neprojde). Textury modelu je nejlépe použít v JPG, do velikosti 2k. Čtenář následně může publikovaným modelem volně otáčet a prohlížet si jej ze všech stran. Vaše glTF modely můžete také publikovat do VR prostředí Facebook Spaces.

Pro převod CAD modelů do glTF můžete použít cesty uvedené v našem průvodci pro převod CAD formátů (viz převody do glTF) nebo některý ze specializovaných nástrojů (prozatím většinou opensource beta verze) - příklady:


Živá ukázka (FB, ne v MSIE):Máte zajímavý 3D model publikovaný na vašem Facebooku? Pochlubte se a pošlete nám jej i na FB stránku CAD Studia.

středa 21. února 2018

Průmysl 4.0 a jeho 9 pilířů pokroku


Výhody Průmyslu 4.0, které ve vedení vaší firmy nemůžete ignorovat

Gary McCormick je zkušený strojírenský inženýr s 35 lety zkušeností v oblasti konstruování, výroby a testování. V článku věnovaném Průmyslu 4.0 se zamýšlí nad technologickými trendy a nad základy a příležitostmi této průmyslové revoluce.

Průmysl 4.0 - ten termín jste určitě slyšeli, i mediální cvrkot, který jej doprovází, ale co to vlastně je? Samotný termín je zkratkou pro "Čtvrtou průmyslovou revoluci", poslední vlnu série technologických inovací, které transformovaly výrobní průmysl během posledních 250 let.

Pro průmyslové podniky znamená Průmysl 4.0 vyšší efektivitu a flexibilitu - a dokonce i příchod dříve nedosažitelných schopností. Schopnost ekonomicky vyrábět malosériovými "jednorázovými" výrobními metodami, bez ohledu na úspory z velkovýroby, je ale jen jedním z přínosů, které plynou z nového řádu.

Počínaje zhruba rokem 1760 započala první průmyslová revoluce transformaci lidské společnosti ze svaly poháněného, ​​převážně agrárního způsobu života do vysoce mechanizovaného světa, v němž nyní žijeme. Tehdy voda a pára nahrazovala lidskou a zvířecí energii a umožnila mechanizaci, která nastartovala transformaci průmyslu. Druhá vlna - to byla elektrická energie, pak přišla třetí vlna s počítači a automatizací - a nyní je to průmyslové využití mocné kombinace shromažďování dat, interpretace dat, manipulace s daty, komunikace mezi stroji a revolučních nových výrobních metod.


V době, kdy se interdisciplinární týmy stávají čím dál důležitější složkou modelu integrovaného navrhování a výroby, naplňuje Průmysl 4.0 příslib nejvyšší týmové spolupráce napříč funkčními hranicemi mezi konstruováním, nákupem, výrobou a poprodejním servisem.

Takzvaných "Devět pilířů technologického pokroku" tvoří rámec Průmyslu 4.0 a společně automatizují, integrují a optimalizují výrobní technologie. Co je oněmi "Devíti pilíři"? Zde jsou:

 • Velká data (Big Data) a jejich analýza
 • Autonomní roboty
 • Simulace
 • Horizontální a vertikální systémová integrace
 • Průmyslový internet věcí (IIoT)
 • Kybernetická bezpečnost
 • Cloud služby (Cloud Computing)
 • Aditivní výroba
 • Rozšířená realita (AR)

Někteří lidé si pletou pojmy Průmysl 4.0 a IIoT. Stejně jako internet a World Wide Web odkazují na propojení milionů počítačových uzlů po celém světě, IIoT - průmyslový internet věcí odkazuje ve svém vztahu k Průmyslu 4.0 na lokální nebo alespoň podnikově-omezené propojení průmyslových strojů a systémů (v protikladu se spotřebitelskými objekty neprůmyslového IoT, jako jsou náramky pro sledování kondice, domácí otopné a bezpečnostní systémy nebo malé spotřebiče). Zabudované výpočetní schopnosti umožní rozšířit mezistrojovou komunikaci nad rámec konvenční konektivity k centrální řídicí jednotce, zahrnout decentralizované analýzy a rozhodovací procesy s cílem urychlit okamžité reakce na měnící se potřeby nebo podmínky ve výrobním prostředí.

Představte si komunikující, propojené stroje, které sledují svůj vlastní stav a provoz, a mohou samy naplánovat potřebné operace údržby. Na základě této schopnosti lze pracovní zatížení automaticky přesunout ze stroje v prostoji na jiné stroje nebo výrobny, eliminovat nebo alespoň minimalizovat časy prostojů a přerušení výroby.

Spojení a komunikace s širší průmyslovou infrastrukturou prostřednictvím technologie IIoT přináší také výhody. Oznámení nebo zjištění snížení kapacity dodávek elektrické energie umožní odstavit nepodstatná zařízení, snížit spotřebu elektrické energie a omezit nebezpečí poklesů nebo výpadků elektřiny, včetně rizika přerušení životně důležitý operací. Tato schopnost se může rozšířit i na další poskytované dodávky, jako je voda, zemní plyn nebo jiná paliva.

Ostatní "pilíře" Průmyslu 4.0 přispívají vlastními výhodami. Rozšířený a zdokonalený přístup k informacím díky velkým datům, analytickým funkcím a cloudovým funkcím zlepší užitečnost informací, které jsou získávány ze zařízení podporujících technologii IIoT, a to tím, že umožní širší využití dostupných dat. Zvýšené simulační schopnosti využívající data získávaná v reálném čase zlepší modelování scénářů - to umožní prediktivní testování výkonu a zvýšenou schopnost optimalizace CAD návrhu, aniž by bylo nutné vyrábět prototypy a podrobovat je testům v reálném světě.

Vylepšená komunikace a přístup do cloudu umožní komplexnější vertikální a horizontální systémovou integraci. Komunikace a vertikální integrace v rámci společnosti, od konstrukčního oddělení, přes dílnu až po prodej, budou rozšířena a posílena, stejně jako horizontální integrace, která se rozkročí oběma směry - k dodavatelům i k zákazníkům.


Schopnosti přímé výroby součástí se zlepší díky použití autonomních robotů a nejmodernějších technologií aditivní výroby, známých také jako 3D tisk. Roboti s vícenásobnými schopnostmi přinášejí do výroby flexibilitu a kooperativní "chování", mají schopnost se učit od sebe a pracovat bezpečně vedle lidí. Aditivní výroba přináší schopnost přejít přímo z počítačových 3D modelů nejen na prototypy, ale i na koncové výrobky. Díky schopnostem, které se nyní nacházejí daleko za hranice raných, spíše laboratorních, prototypových 3D tiskáren, je současná generace aditivních výrobních systémů schopna vyrábět struktury, které jsou větší než ony samy, a mohou vytvářet tvary, které jsou složitější než jaké lze snadno dosáhnout současnými výrobními metodami.

Samozřejmě, pokud se takové množství informací - i vyhrazených - přenáší sem a tam, je potřeba postarat se o jejich bezpečnost. Kybernetická bezpečnost je devátý pilíř, který pomáhá ochránit ostatní osm, a půjde o stále větší a důležitější aspekt nového světového řádu Průmyslu 4.0.

Vzájemně provázaný, propojený a učící se výrobní svět Průmyslu 4.0 má schopnost přinést do průmyslu 21. století nevídanou úroveň efektivity, v každém smyslu tohoto slova. Takže proč je tak důležitý pro vedení současných výrobních společností? Jeho význam lze shrnout do tohoto jediného slova - efektivita.

Konstruktéři jsou známí uctíváním "velkého boha" h nebo eta - symbolu, který se používá k označení efektivity. Efektivní statické konstrukce dosahují maximální pevnosti při minimální hmotnosti a při použití nejmenšího množství materiálu; efektivní elektrické spotřebiče spotřebovávají méně energie k vykonávání svých funkcí; a efektivní pohyblivá mechanická zařízení mají nižší hmotnost, takže spotřebovávají méně energie a méně zatěžují své vlastní konstrukce - dvojnásobný přínos pro provozní účinnost.

Pokud jde o přímé výhody efektivně navržených konstrukcí, zvýšená efektivita přináší snížené náklady na spotřebované materiály a energii. A protože materiály a energie stojí peníze, výrobní efektivita se přenáší i na obchodní stranu rovnice, zvyšuje efektivitu nákladů. Energetická účinnost ve výrobě, provozu a dodávkách zboží je v dnešním světě stále důležitější, neboť energie se stává stále vzácnější a nákladnější. Možnosti, které přináší integrace komunikace a správy dat v Průmyslu 4.0 do výroby, zvyšují efektivitu výrobních procesů a všech aktivit, které je podporují, a povyšují tak koncepci efektivního navrhování do širšího pohledu efektivní výroby.


Dle Autodesk resource center

úterý 30. ledna 2018

Obloukové diagramy - nejpoužívanější příkazy - AutoCAD, Inventor, Revit, 3ds Max


Většina aplikací firmy Autodesk nabízí možnost zapojit se do anonymního programu CIP (Customer Involvement Program). Data získaná automaticky (na pozadí, bez vlivu na výkon) od uživatelů v rámci tohoto programu slouží pro optimalizaci jednotlivých funkcí aplikací, jejich uživatelského prostředí. Analýzou milionů takto získaných údajů lze vytvořit zajímavé grafy nejpoužívanějších funkcí a jejich vzájemné závislosti (který obvykle následuje po kterém). Tyto závislosti jsou představovány tzv. obloukovým grafem. Oblouky zde spojují nejběžnější sekvence příkazů.


Pokud máte ve vašem AutoCADu aktivován program CIP - zkuste si zadat příkaz _CUSTOMERINVOLVEMENTPROGRAM - projeví se ve výsledné statistice i váš způsob práce v této nejrozšířenější CAD aplikaci. Možná byste byli překvapeni, že i vy používáte nejčastěji příkaz VYMAŽ (_ERASE). Ten svým 14,07% podílem mezi všemi příkazy jasně vede v obloukovém diagramu před POSUNem (_MOVE), uzlovým protažením, kopírováním a ZOOMem. Teprve na šestém místě je nejjednodušší kreslicí příkaz - ÚSEČKA (_LINE). Levé průhledné sloupce popularity říkají kolik procent uživatelů používá daný příkaz - např. v případě VYMAŽ je to 90,82 %.

Uživatelé Inventoru zřejmě potřebují při práci s modelem častěji měnit směr pohledu - jejich nejčastějším příkazem je otočení pohledu, překvapivě následované kótováním a vazbením dílů v sestavě. Vymazávání je zde až na šestém místě.


Uživatelé BIM aplikace Revit jsou podobnější autocadistům - opět zde vede vymazávání, následované posunem a výběrem objektů (ten není u AutoCADu sledován samostatně) a populárním Undo (Zpět).


No a uživatelé vizualizační a animační aplikace 3ds Max, ti ve statistice vypadají jako největší popletové - nejčastěji provádějí Undo a Delete. Zato správně často ukládají - funkce Save je hned na sedmém místě.


Kompletní výsledky analýzy dat používaných příkazů včetně všech působivých grafů najdete v příspěvku na webu Autodesk Research. České názvy příkazů najdete ve slovníčku příkazů AutoCADu.

pondělí 29. ledna 2018

Rozdíl mezi Autodesk Drive, A360 Drive a BIM 360 Team


V loňském článku jsme vysvětlovali rozdíly mezi aplikacemi a službami A360, A360 Drive, A360 Team. Od té doby došlo k několika dalším rozšířením a změnám v cloudových a synchronizačních službách.

Pravděpodobným nástupcem původního A360 Drive, virtuálního disku propojeného s cloud úložištěm Autodesk A360, je Autodesk Drive. Jde opět o virtuální disk zpřístupňující jednotlivcům jejich osobní úložiště v cloudu A360. V rámci subscription získává uživatel 25GB tohoto cloud úložiště. V současné době najdou disk "Autodesk Drive" na svém počítači uživatelé PDM aplikace Autodesk Vault Professional a CAM aplikací řady Autodesk Delcam. V nich se stará o inteligentní synchronizaci individuálních lokálních a cloudových souborů, resp. snadné online publikování a připomínkování dokumentů z vybraných částí PDM systému k externistům. U ostatních aplikací zatím zůstává pro tento účel původní A360 Drive, ale je pravděpodobné že bude časem nahrazen modernějším "Autodesk Drive".

V listopadu 2017 uvedený Desktop Connector (podrobněji viz Autodesk Desktop Connector propojí vaše PC s cloudem) je pokročilejší synchronizační nástroj určený pro týmy. Ve vašem Průzkumníku vytvoří virtuální disk, který můžete používat na otvírání a ukládání souborů v Autodesk Drive, BIM 360 Team a Fusion Team. Týmové služby pro správu projektů, BIM 360 Team a Fusion Team, si vytvářejí stejnojmenné virtuální disky na vašem PC (s "cloud kapacitou" 500GB na uživatele). Desktop Connector se postará o jejich inteligentní synchronizaci s cloudem. Při synchronizaci je přitom respektována vnitřní struktura CAD a BIM dokumentů a jsou tak automaticky zpracovány i související dokumenty - komponenta uploaduje xrefy výkresu, součásti sestavy, apod. Služba si poradí i s off-line stavy a kolizemi.

Základní princip synchronizačních služeb A360 Drive, Autodesk Drive i Autodesk Desktop Connector ale zůstává stejný - zajišťují synchronizovaný obsah lokálního "disku" (složky) a patřičné části zabezpečeného úložiště v Autodesk cloudu. Vy či vaši kolegové tak máte online přístup k aktuálnímu stavu projektových dat kdykoliv a odkudkoliv - z PC, notebooku, mobilu či web prohlížeče.

pátek 8. prosince 2017

3ds Max 2018.4 - další vylepšení animační aplikace

Uživatelé animační aplikace Autodesk 3ds Max získávají v krátké době již čtvrtou aktualizaci od dubnového vydání verze 2018 - verzi 3ds Max 2018.4. Tento rychlý rytmus uvádění aktualizací umožňuje rychleji reagovat na zpětnou vazbu od uživatelů s cílem poskytnout nové možnosti, zlepšit pracovní postupy a kvalitu díky opravám chyb. Stejně jako v případě předchozích aktualizací je verze 2018.4 k dispozici na uživatelském účtu v Autodesk Accounts nebo v Desktop App.

Klíčové nové funkce verze 2018.4


Zvýšení použitelnosti Max Fluids

Funkce 3ds Max Fluids byla aktualizována o vylepšení založená na reakcích zákazníků. Přidává předvolby pro určité typy kapalin, což usnadňuje přidávání simulací tekutin do scén. Během simulace nyní Fluids zobrazuje číslo snímku namísto procenta dokončení a další informace o simulaci. Mezi další vylepšení patří možnost použití UV mapování na výstupní mesh síti, nastavení počátečního stavu simulace, nebo odstranění nežádoucího času ze simulace.
Předvolby kapalin

Modul Fluids v 3ds Max 2018.4 nyní obsahuje předvolby kapalin, které usnadňují přidávání simulací tekutin do scény. Zahrnuté předvolby berou v úvahu viskozitu ze široké škály běžných typů tekutin, od řídkých tekutin jako je voda, až po hustší tekutiny, jako je čokoládový sirup, med a kečup. Uživatelé mohou také vytvářet a ukládat vlastní nastavení jako předvolby, aby mohli rychleji použít požadované kapaliny opakovaně v jiných scénách.


Aktualizace VR-jádra 3ds Max Interactive

3ds Max 2018.4 přidává vylepšení systému 3ds Max Interactive, který byl uveden v aktualizaci 3ds Max 2018.1.
Nový 3ds Max Interactive 2.0 nyní nabízí fyzické osvětlení kompatibilní s IES a vylepšení úrovně synchronizace při použití 3ds Max s V-Ray od Chaos Group. Scény virtuální reality jsou tak zobrazeny ještě věrněji.
 • Nové Fyzické světlo, které zahrnuje podporu profilů IES.
 • Aktualizovaný Live Link zlepšuje interoperabilitu 3ds Max při používání V-Ray.
 • Nové vlastnosti prostředí, které umožňují vytvářet vlastní efekty pro mapování tónů.
 • Aktualizovaný Správce textur s vylepšeními použitelnosti, což usnadňuje řazení a nalezení textur v projektu.


Přepracovaná automatizace

Funkce 3ds Max Batch byla přepracována, aby umožnila jednodušší a efektivnější postupy. Nyní je skutečným nástrojem produktivity příkazového řádku, s protokolováním a hlášením chyb. Podporuje výstup zpráv definovaných uživatelem a umožňuje uživatelům vkládat do automatizačního procesu data z příkazového řádku.
Nástroj Scene Converter pro převod starších scén do aktuální verze softwaru má nové volby pro odstranění chybějících starších prvků. Závislosti na těchto prvcích jsou zobrazeny v tooltipech.


Kvalita - přes 100 oprav chyb

Jedním z cílů urychleného cyklu vydávání verzí 3ds Max je rychlejší reakce na zpětnou vazbu uživatelů, opravy chyb a problémů s použitelností. 3ds Max 2018.4 obsahuje více než 100 oprav a vylepšení, z nichž mnohé byly ohlášeny uživatelskou komunitou 3ds Max. Z těch nejzajímavějších:
 • Vylepšený výběr fyzických kamer ve výřezu.
 • Rychlejší doba načítání při otevírání odkazovaných souborů a umístění v síti.
 • Opravy pro 3ds Max Interactive - Asset Browser, Texture Manager (správce textur) a hlavní jádro.

Úplný přehled novinek najdete v Helpu.

Viz též 3ds Max

středa 6. prosince 2017

Jak se rodí lidštější AVA


Již více než rok pomáhá s podporou zákazníků Autodesku virtuální agentka AVA (Autodesk Virtual Agent). S touto "elektronickou osobou" (resp. s umělou inteligencí IBM Watson na pozadí) můžete komunikovat na adrese rozhraní ava.autodesk.com, kde dnes již odpovídá na více než 35.000 dotazů měsíčně. Pomocí algoritmů zpracování přirozeného jazyka a strojového učení, zpracování znalostních databází a diskusních fór, umí rychle zodpovědět většinu obvyklých, anglicky kladených dotazů týkajících se licencování, instalací a aktivací licencí.

Autodesk nyní spolupracuje s firmou Soul Machines na nové, lidštější podobě AVY s přitažlivější tváří odrážející emoce. Vedle vzhledu se nová AVA bude projevovat i vlastní osobností. Využívá "virtuální nervový systém", patentovaný systém HCE (Human Computing Engine) společnosti Soul Machines, založený na biologií inspirovaných modelech lidského mozku. Tvář nově AVĚ propůjčila herečka Sushila Takao a Soul Machines nyní připravuje model AVY snímáním výrazů této novozélandské herečky. Nová AVA bude komunikovat nejen textově, ale i hlasem a videem, přičemž bude reagovat i na neverbální signály tazatele, zákazníka (emoční stav díky rozpoznání obličeje, tónu hlasu, apod.).

AVA dnes a zítra:


Jak se připravuje nová "vztahová" verze AVY:


POZNÁMKA: na supportu CAD Studia si s vámi zatím povídají docela živí lidé, takže pokud máte nějaký problém s produkty Autodesku, klidně se nám ozvěte na helpdesk.cadstudio.cz nebo na cadforum.cz či přes sociální sítě (ne, AVA nemá Facebook ani mobil)

(via InTheFold)